Všetkých svätých

Audio kázeň

AI   Minulý týždeň sa nám podarilo osadiť späť v našej farnosti pôvodnú sochu Nepoškvrnenej Panny Márie. Vlastne torzo tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Dosiahnutiu tohto cieľa predchádzalo množstvo prác v areáli farskej budovy a preto som rád, že sa nám tento cieľ podarilo splniť. Tohto roku by sme chceli sprevádzkovať chodník – bezbariérový prístup do Pastoračného centra a na rok obnoviť historický altánok a upraviť terén pred farou na konanie zhromaždení veriacich.  Verím, že na to budeme mať finančné zdroje a najmä ochotu brigádnikov.

KE:   Dnešný sviatok Všetkých svätých nám kladie pred oči dosiahnutie iného cieľa. Významnejšieho, hlavného cieľa ľudského života – neba. Oslavujeme všetkých, ktorí ho naplnili, jednak tých známych, vyhlásených za svätých, ale tiež všetkých ostatných, aj našich blízkych, ktorí tam sú.

Biblické texty, ktoré nám Cirkev ponúka v tento sviatok ukazujú cestu, ako sa dá dosiahnuť tento cieľ a následne motivujú na nástup cesty. Že sa to dá a oplatí.

DI:   Prvé bolo z Knihy Zjavenia sv. Jána – Apokalypsy. Je to posledná kniha Nového Zákona. A  hovorí aj o posledných veciach ľudstva a sveta. Čo je pre tento druh literatúry príznačné, používa množstvo obrazov. Ako keby sme pozerali film s množstvom scén, strihov, pohľadov. Pričom niektoré odkazujú na minulosť, iné na súčasnosť a ďalšie na budúcnosť. Autor cez tieto obrazy povzbudzuje svojich súčasníkov, prenasledovaných kresťanov, že všetko je v Božích rukách. Teraz aj v budúcnosti, kde hovorí o finálnom súde a večnom živote s Bohom. O tom bola dnešná scéna, obraz.

Pokračovať:

Dva počty odpovedajú na možnosť spásy: 144 000 a nekonečný, nespočítateľný zástup. Prvé číslo – Boh nezabudol na svoj ľud, aj keď tento vo veľkej miere odmietol jeho spasiteľa. Je tam veľa tých, čo ho prijali – jeho kríž – tau a prídu do neba. Ostatní už žijú s Baránkom, obmytí sú jeho krvou. A tu má možnosť každý. Jasný odkaz pre všetky generácie kresťanov – pre nás.

Ono vypieranie rúcha, to nie je jednorázovka. To je život s Kristom, ako učí Pavol Solúnčanov. Sme k nemu povolaní. Naša viera o tom, aby v nás oslávené Ježišovo meno. Oslávení, ktorí majú miesto v srdci. Ktorých máme radi. Je to nielen cit, ale postoj. Praktické preukazovanie lásky.

A láska, to je radosť. To nie je prechádzka sĺzavým údolím. Áno, aj. Lebo láska aj obeta aj bolesť. Ale s perspektívou, s nádejou. O tom Ev. Programová reč. Ukázanie najlepšej životnej cesty. Je to cesta šťastia, aj keď sa takou na prvý pohľad nezdá. Ale práve tu je perspektíva šťastia. Veď blahoslavený je šťastný.   

PAR   A ešte jednu vec treba uvedomiť. Výhoda oproti SZ . nebo otvorené a Kristus aj dáva prostriedky ako dosiahnuť. Nielen náuku – návod. Ale dopravné prostriedky. Nielen smerovník na ceste do Krupiny – kde odbočiť… ale aj auto. To sú sviatosti. Auto – krst. A nie hocijaké – vylepšené sviatosťou birmovania. Benzín – Eucharistia, servis – sviatosť pokánia, ale aj pomazanie. Spolujazdca, či tým, sviatosť manželstva a regulovčíka, ktorý stará o značky a keď nevidieť, ukáže cestu – cirkev a kňazstvo.

MY   Na Prievody – máte všetky predpoklady byť dobrými kresťanmi. Dnes utvrdenie – máte všetky predpoklady dosiahnuť cieľ. Už aj sedíte v aute. Len netreba stáť na mieste. Pápež František znovu a znovu vyzýva – nestojte!

ADE   Často cieľ týchto dní – navštíviť cintorín. Áno, aj. Získať odpustky – posunúť do neba blízkych, ak ešte nie sú. Áno, aj. Ale hlavne o nás – ja chcem dosiahnuť svoj hlavný životný cieľ. Sledujem ako, využívam prostriedky a dám do toho všetky životné sily.

Amen.  

Vladimír Slovák, Bzovík