Financovanie

Spoločné projekty konajú členovia bezodplatne s vedomím Kristovho príkazu: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“ Technické zabezpečenie financujú s pomocou sponzorov, reklamy, 2 % z daní a drobných darcov. Ktokoľvek chce, môže prispieť na číslo účtu: SK02 1111 0000 0011 1498 2000.

V rámci daňového priznania, alebo zúčtovania dane z príjmu ako zamestnanec, môžete označiť ako prijímateľa 2 %  právnickú osobu (občianske združenie) 4K. IČO: 42191939. Ak riešite veci v písomnej forme, môžete použiť tento formulár.