Nedeľa Zoslania Ducha Svätého rok C

Audio kázeň

Ježiš sa ukázal učeníkom, aby mali pravú a skutočnú radosť. Ukázal im rany na rukách a v boku a to je zvláštny spôsob ako radosť ohlasovať. Má to však svoj dôvod. Až keď vidíme v Duchu Svätom celú mozaiku svojho života, môžeme novým a správnym spôsobom vidieť každú jeho súčasť, aj tú bolestnú.

Spoznal som príbeh dievčaťa. Veľmi skoro vstúpili do jej života ťaživé okolnosti. Po smrti matky chce jej otec žiť svoj život a nájde si novú partnerku. Dieťa si však s nevlastnou matkou vôbec nerozumie a nenájde v nej oporu. Postupne stráca aj vzťah s otcom. Uteká z domu za vlastnými dobrodružstvami, žije stále viac bez kontroly rodičov. Jej krásny vzhľad priťahuje pozornosť nápadníkov. Dievčina si je toho vedomá. Tak je už asi v sedemnástich rokoch rozhodnutá zariadiť si život po svojom. Po stretnutí s mužom, ktorý ju zahrnie pozornosťou aj blahobytom z domu utečie. Neprekáža jej, že žijú v spoločnej domácnosti len tak, bez manželsva a že ju príbuzní partnera neprijímajú. Užíva si vzťah s ním a tiež jeho bohatstvo. Preto znáša aj jeho hazardné zábavy. Má s ním syna, ktorému môže venovať svoju pozoronosť, keď nedostáva úctu a lásku jeho rodiny. Mladá žena však stále žije s výčitkami svojho vnútra. Útokmi chce poškodiť krásu svojho vonkajšieho vzhľadu, pretože stále žije bez vnútornej rovnováhy. A príliš skoro skončí aj opora jej priateľa, ktorý v nebezpečenstve jednej svojej hazardnej zábavy zomiera. Túto ženu, ako slobodnú mamu, potom čaká ešte neprijatie od jej otca a vlastnej rodiny. Ba sprevádza ju aj neustále podozrievanie všade inde, kam sa poberie. Jej krása stále pôsobí tak, že budí pozornosť i podozrievanie.

Asi by sme v rôznych obmenách vedeli nájsť okolo seba podobné príbehy. Mohol by to byť príbeh osoby, ktorú dnes stále stretávame. Zároveň je to príbeh takmer 800 rokov starý.

Poznám dnes inú časť životného príbehu ženy známej ako svätá Margita z Kortony. V talinaskom meste Kortona, kde sa usadila, má postavený veľký pamätník v podobe chrámu nad mestom. Tam sa po predchádzajúcich životných skúsensotiach usadila, aby žila nový život. Najprv šikovne pomáhala ženám pri ich pôrode, aby si zarobila na živobytie. Stále viac však túžila pomáhať chudobným, využívať majetok pre službu druhým, pričom sama žila v najväčšej skromonsti. Pre osamelosť pri výchove svojho syna je patrónkou rodičov, ktorí vychovávajú svoje dieťa sami. Pri úteku pred starým životom prežila posudzovanie ľudí a ťažko musela zápasiť o prežitie. Neposudzovala tých, ktorým pomohla, ani tých, ktorí nepomohli jej, keď to potrebovala. Sama však založila dielo na pomoc núdznym a dokázala pozvať a spojiť v ňom iných tak, že vznikla nemocnica slúžiaca všetkým. Pomáhala zmiereniu nepokojov vo svojom meste a v sporoch okolo neho. Zasiahnutá milosrdnou láskou, ktorá nasmerovala jej život, vyprosuje nový život v Božej dobrote pre iných. Možno jej zveriť zmenu života a konania násilníkov, teroristov… jednoducho tých, čo násilie vyvolajú alebo ho priamo páchajú. Dlho sa borila s neprijatím seba v neprijatí krásy svojho vzhľadu. Túto svoju vonkajšiu krásu videla ako dôvod svojej márnivosti, ktorú chcela prekonať. Len pre príkaz svojho spovedníka odolala pokušeniu poškodiť svoju tvár.

Ženská spiritualita potrebuje oporu, ktorá jej dá smerovanie. Bolo to tak v čase jej veľkých postáv v stredoveku a je to tak aj dnes. Margita z Kortony sa aj s oporou jej spovedníkov, sprievodcov jej duchovného života stávala ženou čerpajúcou z lásky Krista, Ženícha. Oslovovala ho v podobe Ukrižovaného, aby stále viac prijala radosť nie iba pre jeho rany, ktorými ju uistil o svojej odpúšťajúcej láske. Otvorila sa pôsobeniu Ducha Utešiteľa, ktorý ju učil ako sa dôvodom radosti stanú aj rany prítomné v jej osobnom živote. Premenia sa na svedkov a rozprávačov príbehu lásky. Môžu sa v novom človeku, v novej žene stať tým, čím boli na tele Ježišovom.

Duch Svätý dáva človeku prežívať seba samého a potom i konať novým spôsobom. Byť novým človekom, znamená byť tým, kto prináša pokoj, lebo sa ho učí žiť sám so sebou. Novými ľuďmi sme aj tým, že na svojom tele nosíme rany svojho života tak, že sa pre iných stávajú dôvodom na radosť. Prosím, aby sme v našej dobe odvolávajúcej sa na novú ženskosť, mali ženy nového inšpirujúceho života. Duch Svätý už koná. Nech dnes ženy i muži spoločne pracujú s ním.