Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Audio kázeň

AI   Myslím, že nám to tohto roku celkom dobre vyšlo. Umiestnenie dnešného sviatku na pondelok. V kresťanskom počítaní dní je to totiž druhý deň týždňa.

KE:   No a Panna Mária je po Pánovi Ježišovi druhá, ktorá prišla s telom i dušou do nebeskej slávy.

DI:   V tomto smere by sme mohli povedať, že dnešný sviatok nadväzuje na slávnosť Ježišovho nanebovstúpenia, ktorú sme prežili tohto roku 26. mája. Z hľadiska podobnosti biblických textov, presnejšie obrazov, ma však upútal iný sviatok. Prežívali sme ho pred 9 dňami, v sobotu 6. augusta – Premenenie Pána. Hovorí o tom, ako Ježiš zobral troch svojich učeníkov na vysokú horu, kde im ukazuje, kto vlastne je. Evanjelista sv. Matúš opisuje Ježišovo zjavenie Božskej slávy takto: „tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ Tak to vnímali učeníci Peter, Jakub a Ján, priami svedkovia udalosti. A ten najmladší o niekoľko desaťročí píše v knihe svojich zjavení o podobnom obraze: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom.“ Slnko – zdroj svetla, do ktorého sa priamo ani nedá hľadieť. Vďačíme mu nielen za svetlo našich dní, ale najmä za energiu, vďaka ktorej je možný život na zemi. No a v tomto smere, ako darca života, sa spomína aj v mnohých náboženských obrazoch. Často symbolizuje Boha, od ktorého všetko pochádza a vďaka ktorému všetko existuje a žije. Prežiarenie slnkom je teda jasným znakom života s Bohom, či v ňom.

Tento text z Jánovho Zjavenia dnes čítame aj preto, lebo žena odetá slnkom v druhotnom zmysle predstavuje Pannu Máriu. Prvotne podľa väčšiny biblistov značí Cirkev, Kristovu nevestu. Lenže Panna Mária je predobrazom a prototypom Cirkvi. Ak sú členovia cirkvi pozvaní do nebeskej slávy, čo obraz naznačuje, ona ich – nás predchádza. O tom je dnešný sviatok.

PAR   Katolícke noviny sa v ostatnom čísle okrem zosnulého kardinála Tomka venovali aj téme nanebovzatia Panny Márie. Náš diecézny biskup na 12. strane rieši aj spomínaný obraz z knihy Zjavenia a jeho dva významy. Spolu s teológom Ľubomírom Hladom (str. 8) spomína priebeh vyhlásenia dogmy o Nanebovzatí a citujú množstvo teológov, ktorí písali aj o tom, prečo naša nebeská Matka dostala túto výsadu. Na prvom mieste je to Božie materstvo, spomínajú aj neporušené panenstvo, ale tiež „spojitosť Máriinho života so Synom od počatia až po Kristovo nanebovstúpenie.“

Osobne som si pri tomto dôvode spomenul na Sedembolestnú. Na Máriu pod krížom. A uvedomil som si, prečo je druhá. V športovom jazyku strieborná. Pri väčšine športov je strieborný ten, kto sa dostal do finále a kto tam hral s víťazom. A Kristovo finále, vrcholný zápas a výkon lásky je predsa kríž. Tam za nás obetoval to najcennejšie – svoj život. A tam Mária obetovala svojho syna! Úžasný zápas, fantastické finále, perfektné víťazstvo!

To nebolo finále jeden proti druhému, ale snaha dať maximum. Finále v ktorom si boli Ježiš s Máriou blízki srdcom a navzájom si pomáhali. Lebo okrem telesnej previazanosti bol medzi nimi aj duchovný súzvuk. Spolupráca na Božom diele spásy.

MY   Myslím, že práve tento obraz môže byť pre nás inšpiráciou. Veď mnohí radi sledujeme športové výkony rôzneho druhu i radosť, ktorá po nich nasleduje. Tá čaká v nebi aj nás. A bude o to väčšia, o čo lepší výkon podáme.

O čo viac lásky vo svojom živote preukážeme.

O čo ochotnejší budeme pri zriekaní a obetovaní sa pre druhých a nášho Pána.

O čo viac budeme spolupracovať na spáse sveta.  

Nebude to finále, ani druhé miesto. To už definitívne patrí Panne Márii. Ale všetci sme pozvaní do boja, i na pódium. Bronzová medaila tiež nie je zlá. V zmysle vstupu do neba môže patriť práve Cirkvi, ktorej je Mária obrazom. Presnejšie: každému z nás, ktorí sa inšpirovaní našou Matkou odhodláme súťažiť v láske.

ADE   Pričom začať môžeme už dnes, v pondelok. A pokračovať v ktorýkoľvek iný deň. Vlastne po všetky dni svojho života.       

Amen.