Homílie

 
  • Svedčiť o láskavom pláne Božieho zmilovania… 24.01.2015, 14:09

    Božie slovo tejto nedele spája do jednoty kontrastné prorokovanie. Úspešný prorok Jonáš stojí ako predobraz, ale i opak príbehu proroctva spásy, ktoré priniesol Ježiš. Jonáš bol presvedčivý vo vyzývaní na pokánie a mesto Ninive sa na jeho kázanie obrátilo. Ľud bol zachránený. On sám však nebol spokojný s tým, že na hriešnych ľudí ... Čítať ďalej

 

Zoznam všetkých publikovaných homílií sa nachádza tu.

Odporúčame do vašej pozornosti aj nasledujúce stránky s homíliami, príhovormi a kázňami: