Zjavenie Pána rok A

Audio kázeň

AI:   Čo teraz čítaš? Opýtal sa ma tento týždeň jeden kamarát. Prečo sa pýtaš? Veď na turistiku asi nechodíš, počasie nič moc, v telke toho veľa hodnotného nie je, tak asi čítaš – hovorí.

Nuž popri odbornej literatúre, ktorá mi pomáha pri príprave na homílie, som pred Vianocami pookrial pri knihe Hakuna matata – Africký život. Zážitky bývalej modelky a teraz lekárky a spolupracovníčky profesora Krčméryho – Moniky Paločkovej.

Teraz sa teším pri obrázkovej knihe Vesmír s podnadpisom: úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia. Dostal som ju od bývalého banskobystrického župana krátko potom, ako v minulom roku vyšla po slovensky. Vydala ju totiž Slovenská biblická spoločnosť, ktorú podporoval. To ste vydali vy? – opýtal som sa ho vtedy s údivom. Cieľom tejto spoločnosti je totiž šírenie Božieho Slova na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí. Pričom pod Božím slovom myslia hlavne Bibliu. Knihe som sa však veľmi potešil.     

KE:   Vesmír a celkovo príroda, všetko to krásne čo je okolo nás a obdivujeme to, je totiž alternatívna kniha Božieho zjavenia. Boh v nej zjavuje aký je úžasný a všemohúci, ako miluje krásu a všetko dobré a účelné. Je to Božia kniha, ktorá vznikla dávno pred Bibliou, zjaveným a napísaným Božím slovom. Sväté Písmo nám Boh ponúkol hlavne preto, že sme v tejto knihe prírody – Stvorenstva nevedeli dobre a správne čítať. S porozumením, kto je za ňou a prečo je tu. O tejto časovo skoršej a prvej Božej knihe, posolstvu človekovi, hovorí aj dnešný sviatok Zjavenia Pána. 

DI:   V západnej cirkvi sa totiž viaže hlavne k príchodu mudrcov, tzv. troch kráľov k malému Ježiškovi. Počuli sme o ňom pred chvíľou. Udalosť nám prináša Matúšovo evanjelium, z čoho môžeme vyčítať, že ide o uvedomenie a uznanie Božej knihy Stvorenstva. Svätý Matúš totiž písal najmä pre kresťanov obrátených zo Židovstva. Pre tých, ktorí poznali „Zákon a Prorokov“, na splnenie ktorých sa často odvoláva. No a v Mojžišovom zákone sa zakazovalo uctievať hviezdy ako bytosti, ktoré by ovplyvňovali ľudský osud. Astrológia bola neprípustná. Pričom a mudrci čerpali svoju vedomosť o príchode Mesiáša práve z takéhoto pozorovania a uvažovania. Celá udalosť tak naznačuje, že  Božia spása bude určená všetkým a tiež, že Boh môže osloviť a oslovuje človeka aj cez knihu Stvorenstva, prírody.

Túto možnosť vníma aj iný veľký znalec Zákona a Prorokov, apoštol Pavol. Hovorí dokonca o povinnosti pohanov, tých, ktorí nemajú biblické zjavenie,  poznávať Boha týmto spôsobom. V Liste Rimanom píše: „Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo môžu o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo – možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“

Toto poznanie môžeme vnímať aj u najprimitívnejších kmeňov, ktorých náboženstvo je doslova prírodné. Ich etika je často čistá, podobná Desatoru, ako nám to prezentujú i niektoré filmy Pavla Barabáša.   

PAR:   Minulý rok sme si pripomenuli 60. výročie začiatku II. vatikánskeho koncilu. Dodnes ovplyvňuje myslenie i dianie v Cirkvi. Mimo iných dôležitých otázok sa Koncil zaoberal aj nekresťanskými náboženstvami. O postoji Cirkvi k nim hovorí deklarácia Nostra aetate. Uznáva, že ôvšetky národy majú jeden konečný cieľ – Boha, ktorého prozreteľnosť, svedectvo dobroty a plán spásy sa rozprestierajú na všetkých“. Ďalej hovorí, že „Katolícka cirkev nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté“.

Tento postoj, ktorý kuriózne dnes niektorých kresťanov zaráža a pohoršuje, však   nie je ničím novým pod slnkom. Mudrci prichádzajúci k dieťaťu, ktoré má byť dôležitým Židovským kráľom, neboli Židia, ani ateisti. Mali svoje náboženstvo, ktoré Boh zahrnul do svojho plánu spásy ľudstva. Veď Mesiáš, Ježiš prišiel osloviť a spasiť všetkých.

MY:   Vráťme sa však ku knihe Stvorenstva, prírody. Zdá sa, že po posledných desaťročiach, ba aj storočiach, keď sme ju ako ľudia dosť drancovali, si dnes uvedomujeme svoju zodpovednosť za ňu. Enviromentálne myslenie je najmä u mladých ľudí silné, chcú chrániť prírodu. Je to dobré. Pápež František o tom znovu a znovu hovorí. To je postoj správneho kresťana. Ale nestačí zostať pri ňom. Kresťan nie je len ochranár. Táto Božia kniha je tu totiž nielen na užívanie, obdiv, či záchranu, ale najmä na čítanie. Čítanie s porozumením, že za všetkým krásnym a účelným čo nás obklopuje, stojí oveľa krajší a múdrejší Stvoriteľ.  

ADE:   Pomaly končí Vianočné obdobie, i prázdniny a dovolenky, keď sme mali viac času na čítanie. Neviem, čo ste čítali vy, ale prajem Vám, aby vám krásna literatúra, i krásna príroda pomohli objavovať, obdivovať a oslavovať krásneho Boha. Aby Vás k nemu doviedli tak, ako priviedlo svetlo hviezdy mudrcov k Betlehemským jasliam.

Amen.

Vladimír Slovák, farár Bzovík