Kázne

Pôstne obdobie

1. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

2. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

3. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

4. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

5. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

Palmová nedeľa

Veľkonočné trojdnie

Štvrtok Svätého týždňa

Piatok utrpenia Pána

Svätá sobota

Veľkonočné obdobie

Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

2. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

3. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

4. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

5. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

6. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

7. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C