Kázne

Adventné obdobie

1. adventná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

2. adventná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

3. adventná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

4. adventná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

Vianočné obdobie

Narodenie Pána

Nedeľa Svätej rodiny

Panny Márie Bohorodičky

2. nedeľa po narodení Pána

Zjavenie Pána

Krst Krista Pána

Pôstne obdobie

1. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

2. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

3. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

4. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

5. pôstna nedeľa
Rok A Rok B Rok C

Palmová nedeľa

Veľkonočné trojdnie

Štvrtok Svätého týždňa

Piatok utrpenia Pána

Svätá sobota

Veľkonočné obdobie

Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

2. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

3. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

4. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

5. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

6. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

7. Veľkonočná nedeľa
Rok A Rok B Rok C

Nanebovstúpene Pána

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Obdobie cez rok

2. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

3. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

4. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

5. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

6. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

7. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

8. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

9. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

10. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

11. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

12. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

13. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

14. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

15. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

16. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

17. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

18. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

19. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

20. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

21. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

22. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

23. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

24. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

25. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

26. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

27. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

28. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

29. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

30. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

31. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

32. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

33. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

34. nedeľa cez rok
Rok A Rok B Rok C

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Nedeľa Najsvätejšej Trojice