Pochybnosť a istota vzťahu

Ako chápať skutočnosť Boha, ktorý je v troch osobách a predsa je to jeden jediný Boh? Tu je niekoľko príkladov, ktoré mali túto pravdu viery pomôcť uchopiť: skutočnosť tej istej vody v troch skupenstvách tekutej vody, tvrdého ľadu alebo plynnej pary; sám človek zjednocujúci v sebe tri schopnosti pamäte, rozumu a vôle, podľa výkladu sv....

Čítajte viac ...

Analógia Trojice

Svätý Patrik, apoštol Írska, pri ohlasovaní tajomstva Najsvätejšej Trojice použil analógiu trojlístka, v ktorom tri samostatné a z nášho bežného pohľadu rovnocenné lístky tvoria jedinú rastlinu. Bolo to jednoduché prirovnanie so všetkými jeho nedostatkami, no predsa pomohlo, aby vieru v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, prijali...

Čítajte viac ...

Tri odtiene jedného Boha

Prečo slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice týždeň po nedeli Turíc? Ako by ste na to odpovedali? Neponúknem Vám nejakú teologickú alebo liturgickú odpoveď. Aj keď by určite boli niekde k dispozícii. Ponúkam odpoveď, ktorú nazvem „pastoračná“, pretože ma napadla počas pastorácie v tomto týždni. Tu je: Som vďačný Bohu za to, že...

Čítajte viac ...

Ani Boh „nevie byť sám“

Väčšina z nás asi pozná rozprávku, ktorej autorom je Oscar Wilde a hovorí sa v nej o sebeckom obrovi. Tento obor mal obrovskú záhradu ale nechcel aby sa v nej hrali deti. Všetky vyhnal a záhrada stíchla ako zakliata. Ani slniečko do nej nezasvietilo. Až neskôr pochopil, že ak chce byť šťastný, musí zbúrať...

Čítajte viac ...

Boh kladie vzťah a spoločenstvo na prvé miesto

Jedným z najdôležitejších rozmerov nášho trojjediného Boha je spoločenstvo lásky a osôb – model pre nás v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Pre kresťanov Najsvätejšia Trojica je primárnym symbolom spoločenstva, ktoré spája rôznorodosť v ňom obsiahnutá. Ak má naša viera základy v tomto trojičnom tajomstve, ktoré je v zásade tajomstvom spoločenstva,...

Čítajte viac ...

Hľadať a poznávať

Milí bratia a sestry, milí priatelia, niekedy sa zvykneme žiakov alebo študentov pýtať, ktoré predmety patria medzi ich obľúbené alebo neobľúbené. Ak človek niečomu nerozumie, tak neraz sa bude veľmi namáhať, aby aspoň trochu prenikol do problematiky, v prípade študenta aby dostal aspoň akú-takú známku na vysvedčení. Nejako tak...

Čítajte viac ...