Stránka www.knazi.sk nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi. Je to iniciatíva niekoľkých kňazov s cieľom zhromaždiť a ponúknuť informácie, materiály a podnety, ktoré môžu byť ostatným (nielen) kňazom pomocou či inšpiráciou. Kňazi majú navyše možnosť registrácie na tejto stránke, čím získajú prístup do chráneného obsahu. Zaregistrovať sa dá na tejto stránke.

V prípade otázok a podnetov použite email knazi@knazi.sk alebo tento formulár.

[contact_form]