Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha žalmov:
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.Sv. Ján XXIII.:
Zjednodušuj to, čo je komplikované, a nekomplikuj to, čo je jednoduché. Keď sa nebudeme brať príliš vážne, život bude oveľa krajší. Potom postupne zistíme, že nič z toho, čo si namýšľame, keď sa cítime dotknutí, nie je pravda.