Audio homílie

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha Prísloví
Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.Sv. Brigita Švédska:
Boh si počína ako zručná práčka, ktorá ponára do vĺn svoje plátno, aby bolo čistejšie a belšie, no tiež dáva dobrý pozor, aby sa nepotopilo. Tak Boh ponára svojich priateľov do chudoby a ťažkostí, aby ich očistil pre večnosť. Starostlivo ich však stráži, aby sa priveľmi neutápali v žiali.