Audio homílie

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha Múdrosti
Ukázať si chcel, že môžeš z čohokoľvek zachrániť, toho, čo nastúpi na loď, i keď nie je vycvičený námorník.Sv. Maximilián Kolbe:
Ak si duša prisvojí to, čo je v skutočnosti darom od Boha – bude ju Boh i naďalej zasypávať milosťami? Veď by ju len podporoval v jej povýšenectve! Pyšnej duši Boh odoprie bohatstvo svojich darov z milosrdenstva.