Audio homílie

Večera u Slováka

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha žalmov:
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.Sv. Ján XXIII.:
Láska k blížnemu je tak ako cudnosť krehká cnosť. Dá sa proti nej ľahko previniť. Človek za to na seba uvalí ťažké bremeno zodpovednosti, ktoré mu neprinesie šťastie. Vždy sa snažme vcítiť do situácie iných, aj keď nemajú vždy vo všetkom pravdu a nie vždy sa správajú príkladne.