Audio homílie

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha proroka Izaiáša:
Ku komuže prirovnáte Boha, akúže k nemu postavíte podobu?Sv. Vincent de Paul:
Musíte sa opýtať seba samých: „Čo by si chcel robiť v hodine svojej smrti?“ To, čo by ste chceli robiť v tej hodine, musíte robiť teraz. Blížnemu v tiesni musíme bežať na pomoc tak, ako sa beží hasiť oheň.