Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha Múdrosti
Do zlovoľnej duše múdrosť totiž nevkročí, ani v tele, podrobenom hriechu, bývať nebude.Sv. Maximilián Kolbe:
Svätec kráča svetom podľa Ježišovho príkladu konajúc vždy dobro. Kam príde, tam rozsieva pravdu a šťastie. Svätosť nie je nijaký luxusný tovar, ale prostá povinnosť. Kristus hovorí: „Buďte dokonalí, tak ako je dokonalý váš nebeský Otec.“