Audio homílie

Večera u Slováka

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha proroka Jeremiáša:
Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď život bedára vytrhol z ruky zločincov!Sv. Terézia z Avily:
Chcela by som, aby sa moje dcéry usilovali viac o jednoduchosť než o veľké slová; pretože jednoduchosť je črtou, ktorá je vlastná svätým. Snažte sa voči všetkým. Snažte sa voči všetkým správať čo najmilšie. Táto rada je osobitne dôležitá pre sestry; čím sú svätejšie, tým láskavejšie budú k svojim spolusestrám.