Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Prvý list Korinťanom:
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.



Sv. Ján Pavol II.
V každom okamihu vášho života a vo všetkých vašich každodenných činnostiach sa má prakticky prejavovať plná oddanosť Bohu, ktorý vás postavil do sveta a pre svet.