Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha proroka Izaiáša:
Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!Sv. Vincent de Paul:
Ustanovenia nášho Pána Boha hovoria: „Blahoslavení chudobní“, svet však hovorí: „Blahoslavení bohatí“. „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti“. Svet nad tým len mávne rukou. „Blahoslavení tí,“ hovorí, „ktorí sa snažia byť vo svete úspešní, niečo znamenať.