Audio homílie

Večera u Slováka

Najnovšie homílie

Myšlienky

List Galaťanom:
Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá.Sv. Tomáš Morus
Mórusova obhajoba v procese: Nijaké svetské knieža si nemôže nejakým zákonom privlastniť najvyššie vedenie Cirkvi alebo jej časti, pretože to podľa práva prislúcha rímskemu biskupovi. O prednosti rímskeho biskupa: Primát drží všetko pokope.