Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha Prísloví
Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú.Sv. Brigita Švédska:
Keby človek mohol vidieť pekelné muky také, aké sú, zmeravel by od hrôzy a zdesenia a hľadal by nebo zo strachu, nie z lásky. Keďže však nikto nemá túžiť po nebeských radostiach zo strachu pred trestom, ale z lásky k Bohu, pekelné tresty ostávajú očiam skryté.