Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Skutky apoštolov:
Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.Sv. Tomáš Morus
Keď odmietol zložiť prísahu na zákon o zvrchovanosti: Nazdával som sa, že za to nemôžem byť zodpovedný, lebo toto je jeden z prípadov, kedy musím poslúchať svoje svedomie a nie svojho kráľa. Svojho svedomia som sa nepýtal ani unáhlene ani povrchne, ale až po dôkladnom a starostlivom preskúmaní celej veci.