Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha proroka Jeremiáša:
Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní.Sv. Terézia z Avily:
Kde je Boh, tam je nebo. Spomeň si pritom, čo hovorí Augustín. Hľadal Boha všade, až kým ho nenašiel v sebe. Keby som bola skôr spoznala to, čo viem tereaz, že v tom maličkom hrade mojej duše prebýva taký veľký kráľ, nebola by som ho v ňom nechávala tak často samého.