Najnovšie homílie: Najnovšie avíza:

Myšlienky

Kniha žalmov:
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Sv. František Saleský:
Dlhé choroby sú školou láskyplnej trpezlivosti pre tých, ktorých postihli, a dobrou školou lásky k blížnemu pre ich opatrovateľov. Musíme trpezlivo znášať nielen samotnú chorobu, ale aj druh choroby, aký chce Boh, tam, kde chce on, u ktorých ľudí a so všetkými nepríjemnosťami, ktoré chce on.