Audio homílie

Najnovšie homílie

Myšlienky

Kniha Kazateľ:
Nehovor ústami bez uváženia! Ani myseľ nech sa ti neprenáhli predniesť slovo pred Bohom! Lebo Boh je (vysoko) na nebi a ty si zasa na zemi. Preto nech nie je tvojich slov veľa.Sv. Brigita Švédska:
Tak ako je iba jeden Boh, je iba jedna viera v Petrovej Cirkvi. Peter je symbolom viery svätej Cirkvi. Tak ako Peter pevne zotrval vo viere až do svojej smrti, tak viera svätej Cirkvi pretrvá pevná a nemenná po všetky časy.