Je nám známa z dejín spásy udalosť o potope sveta. A sú nám známe i udalosti, ktoré sa udiali potom. Máme ich opísané v knihe Genezis. Boh uzavrel zmluvu  s Noemom aj s jeho potomstvom, aj s každou živou bytosťou a prisľúbil, že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem…

A predsa jedna potopa sveta ešte prišla a v nej sa potopil aj starý Noe so svojím potomstvom. Ale nebola to potopa, ktorá by pustošila, ale potopa, ktorá očisťovala. Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista, ktoré máme v týchto dňoch pred očami nám o nej hovorí. Vtedy keď jeho bolesť vrcholila, vtedy keď bol dokonale pribitý a znehybnený na kríži, vtedy, keď sa zdalo že moc zloby a nenávisti vrcholí a neexistuje nič, čo by mohlo  zlo zastaviť, vtedy keď nášmu Pánovi vojak kopijou prerazil bok, vtedy z neho vyšla krv a voda a práve vtedy z neho vyšla aj nekončená moc vykupiteľskej lásky, ktorá spôsobila novú potopu sveta. Utopili sa v nej všetci ľudia a utopil sa v nej aj starý Noe so svojím korábom. Z Kristovho prebodnutého boku vyšla krv a voda, ale v ňom pramenia aj sviatosti Cirkvi. Zlo triumfovalo, aspoň si tak myslelo, avšak láska je mocnejšia než smrť. Kristova vykupiteľská láska nerobí rozdiely. Pán nehovorí: za teba som trpel a zomrel, ale za teba nie. Všetkých zahŕňa, všetko je „pod vodou,“ nikto nemôže „ostať suchý“, ani keby chcel. Všetci do jedného sme vykúpení Kristovou krvou a dobre je ponoriť sa do tejto potopy Božieho milosrdenstva.

Stávame sa však svedkami toho, ako sa dejú opačné veci. Ľudia si začínajú budovať moderné koráby svojej sebestačnosti, pýchy, sebavedomia, ľahostajnosti. Sú dosť dlhé, široké i vysoké. Nasadajú na ne so svojimi psami i mačkami a s pohŕdaním možno pozerajú na tých, ktorí sa spoliehajú na božie milosrdenstvo. Áno. Kristus všetkých zaplavil svojou láskou, ale my v nej nemusíme ostať ponorení. Môžeme sa „otriasť“, vymaniť. Pán Ježiš to vedel, preto nás prosil: Zostaňte v mojej láske. Škoda, že niektorí ho nechcú počuť. Škoda, večná škoda. Medzi naším vykúpením a spasením je totiž rozdiel. Vykúpení sme boli všetci a nemuseli sme ani prstom pohnúť. Ak však chceme byť spasení, ak sa chceme dostať do neba, musíme sa hýbať. Sv. Augustín nám pripomína: Ten, čo ťa stvoril bez teba (a môžeme povedať aj vykúpil bez teba,) nespasí ťa bez teba.

Nestavajme moderné koráby, nespoliehajme sa na seba. Radšej sa ponorme do vôd Božieho milosrdenstva a plávajme smerom k nášmu Otcovi…