Večera u Slováka – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého A