Milí bratia a sestry,
Zaiste ste už viacerí počuli meno Jules Verne. Bol to francúzsky spisovateľ, ktorý žil pred vyše sto rokmi. Mal veľmi dobrú fantáziu, vo svojich knihách si často vymýšľal také veci, ktoré vtedy nejestvovali. Dnes však mnohé z jeho fikcií sú realitou, bez ktorých si často nevieme život ani predstaviť, napr. lietadlá. Naozaj je obdivuhodné, ako tento človek dokázal vymýšľať a hľadať nové myšlienky a idey. Vlastne aj celé dejiny ľudstva sú o tom, že sa hľadajú nové spôsoby, vedecké postupy. Človek sa neuspokojí asi nikdy, stále bude túžiť po niečom novom, lepšom, dokonalejšom.

Zdá sa, že apoštoli Peter a Ján z dnešného evanjelia tiež majú v sebe niečo, čo ich pobáda, aby hľadali odpovede na svoje otázky.

Bežia k hrobu, ktorý je podľa žien prázdny. Skutočne zisťujú, že je to tak, ako hovoria ženy. Písmo síce píše, že „stále nechápali“. No mali snahu pochopiť. Niečo podobné by sme si mohli všimnúť, keby sme pokračovali v čítaní úryvku knihy Skutkov apoštolov, z ktorej sme dnes počuli prvé čítanie. Peter hovorí o svojej viere, o Božích veciach v dome pohanského stotníka Kornélia. Všetci ho počúvajú s nadšením, dávajú sa krstiť a potom ešte viacero dní počúvajú kázanie Petra. Nielenže prijali vieru, prijali krst, ale túto vieru si chcú prehlbovať ďalej. Celkom otvorene o tejto téme hovorí apoštol Pavol v Liste Kolosanom, ktorý sme počuli ako druhé čítanie: „Ak ste s Kristom vstali zmŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ Včera pri slávení Kristovho vzkriesenia počas Veľkonočnej vigílie sme si pripomenuli náš krst, pri ktorom sme zomreli hriechu a s Kristom sme vstali k novému životu. Ten krst je pozvánkou k novému životu, životu Božích detí. V ňom sme boli s Kristom vzkriesení pre Božie kráľovstvo.

Dnešná bohoslužba teda nadväzuje na včerajšie slávenie a pozýva nás, aby sme hľadali to, čo je hore. Aby sme sa neuspokojili s tým, že sme boli pokrstení alebo že niečo o Kristovi už vieme. Ak sme s Kristom vstali z mŕtvych, teda ak sme boli pokrstení, hľadajme stále ďalej, ako rásť vo viere. Vo veciach vedy sa snažíme stále rásť, stále sa vzdelávať, objavovať nové veci. Prijmime dnes pozvanie od Zmŕtvychvstalého Krista rásť vo viere, aby sme ani v duchovnej sfére nezaostávali, nezakrpatievali. Nebojme sa zmeniť svoj život, vzdať sa starých, nie dobrých návykov, ktoré nás odtrhujú od Krista. Alebo naopak – ak nemáme návyky, ktoré by nás mohli posunúť vpred, snažme sa ich nadobudnúť, ak napríklad počas všedných dní nežijeme až tak podľa viery, nebojme sa urobiť zmenu. Aspoň malý krok k tomu, aby sme žili viacej ako kresťania.

Pán Ježiš Kristus premohol smrť, aby hriech nad nami nemal viac vládu. Zároveň nám dal dosť síl a schopností na to, aby sme my mohli hľadať to, čo sa jemu páči, a tým byť zachránení od večnej smrti. Nech je dnešná slávnosť pre nás príležitosťou rozhodnúť sa zmeniť svoj život aspoň o kúsok k lepšiemu. Amen.