Keď sa po tieto dni pýtame detí, čo im priniesol Ježiško, s nadšením vymenúvajú, čo všetko našli pod stromčekom: Nový tablet, hru, sveter, topánky… Darčeky patria k Vianociam. A hlavne deti si bez nich sviatky ani nevedia predstaviť. Dovoľte mi však teraz otázku: Čo doniesol Ježiško vám? Nemyslím teraz na materiálne veci. Skôr si odpovedzme, čo dokázalo navonarodené dieťa v jasliach spôsobiť vo vás? Udialo sa niečo vo vašom živote?

Pozrime sa teraz na úžasný dar, ktorý dostal od svojho Spasiteľa dnešný oslávenec – svätý Štefan. Možno v ňom nájdeme inšpiráciu, po akom dare túžiť… Videl otvorené nebo – to bol jeho dar.

Nevieme celkom, čo to Štefan naozaj videl. Zrejme mal nejaké zvláštne zjavenie. Ale oveľa pravdepodobnejšie len videl to, na čo bol zvyknutý hľadieť svojim duchovným zrakom – na svojho Spasiteľa. A o tomto je viera: naučiť sa vidieť Boha vo svojom živote, prežívať jeho prítomnosť. Len pohľad viery nám dáva správny, realistický, nepokrivený pohľad na realitu, v ktorej žijeme. Pohľad bez viery by sme si mohli prirovnať k šeru. Na úsvite alebo pri západe slnka sa dajú vidieť obrysy vecí, dá sa orientovať. Ale plnú krásu farieb možno vidieť až za slnečného svitu. Tak aj my, ak nevidíme prítomnosť Božiu a jeho pôsobenie v našom živote, vidíme len časť reality a aj to často zdeformovane.

Boha treba vnímať a žiť v neustálom a živom dialógu s ním. Spojiť sa s ním len ráno a večer pri modlitbe je trochu málo. Veď veríme, že On je všadeprítomný. Ak však túto jeho prítomnosť nevnímame, veľmi sa ochudobňujeme. Štefan videl nebo otvorené a to mu pomáhalo zmysluplne žiť a keď bolo treba, tak aj hrdinsky umrieť. Videl otvorené nebo a to mu pomáhalo aj správne hľadieť na svet: V kritickej chvíli, keď sa jeho mučitelia zohýbali pre kamene, on v nich nevidí krutých nepriateľov, ale chudákov, ktorí svojou nevedomosťou a zlobou ubližujú hlavne sebe a modlí sa za nich. Aký podobný sa stal svojmu Majstrovi on, ktorý na neho toľko hľadel.

Mám známeho jedného poľovníka. Koľkokrát sa stalo, že sme boli v lese a on uvidel zviera aj tam, kde som ja nič nevidel. Trénovaný zrak vidí lepšie, ako netrénovaný. Aj náš duchovný zrak sa dá vytrénovať… V kráse prírody vidieť krásu Boha… Vo vlastnom úspechu vidieť Božie požehnanie a priazeň… V nešťastí a chorobe vidieť láskyplné napomenutie alebo pozvanie mať podiel na jeho spasiteľnom kríži… V utrpení blížnych vidieť ponuku pomôcť jemu samému… A žiť v dialógu s ním.

Máme Vianoce, čas darčekov. Poprosme si od Dieťaťa v jasliach ešte jeden dar: aby sme ako sv. Štefan videli nebo otvorené a tak správne hľadeli aj na svet – pohľadom veriacich ľudí.