Zelený štvrtok – omša na pamiatku Pánovej večere – Prievidza 2018

Pred začiatkom sv. omše: Bratia a sestry! Vitajte v Božom chráme, v našom farskom kostole, vitajte v deň spomienky na Poslednú večeru nášho Pána Ježiša Krista. Dnešnú liturgiu, ako aj celé veľkonočné trojdnie, Vás budem sprevádzať komentárom, ktorý pochádza z pera (vlastne počítača) nášho farára, ktorého mnohí poznáte aj ako moderátora relácie Večera...

Čítajte viac ...

Jadro Ježišovej pamiatky

Audio homília Za chvíľku to bude rok, ako sme z tohto sveta odprevadili do večnosti akademického maliara Alojza Petráša. Mám od neho niekoľko obrazov, prvý som dostal ešte ako študent teológie. No najkrajšou pamiatkou naňho je pre mňa jeho rukopis, kus papiera s jeho písmom. Dal mi ho ako podnet pre...

Čítajte viac ...

Výročie pýchy i pokory

  AI:   Dnes je to presne rok, ako vo francúzskych Alpách spadlo, presnejšie narazilo do skalnej steny lietadlo Germanwinks so 150 ľuďmi na palube. Iste si pamätáte na šok, ktorý táto udalosť vyvolala. Najskôr sa špekulovalo, či to bol úmyselný čin, následne sa skúmali motívy. Dnes sa píše o depresiách, liečení,...

Čítajte viac ...

Po čom treba túžiť

Na úvod si dajme trochu opakovania z vyučovania náboženstva. Čo sú to sviatosti? Sú to Ježišom ustanovené viditeľné znaky, ktoré nám naznačujú a aj sprostredkúvajú neviditeľnú Božiu milosť. Koľko ich je? Je ich sedem. Avšak to, že ich je sedem a ktoré sú to Cirkev záväzne zadefinovala až pomerne neskoro – na...

Čítajte viac ...

Poslušnosť je pre mňa najťažšia

AI:   Napriek tomu, že sme dnes počuli 3 krásne biblické čítania, chcel by som sa vrátiť k inému biblickému textu, ku krátkemu podobenstvu, ktoré Ježiš podľa Matúša povedal niekoľko dní pred Poslednou večerou: Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ Ale...

Čítajte viac ...

…neobrátil sa k nám chrbtom…

Sem-tam sa akiste vyskytne v našom slovníku spojenie „obrátiť sa k niekomu chrbtom“. Okrem doslovného chápania je možný aj prenesený zmysel – na niekoho zanevrieť, nahnevať sa, nechcieť mať s niekým nič spoločné a podobne. Toto slovné spojenie však nepatrí do Božieho slovníka. U Boha nejestvuje niečo také, že...

Čítajte viac ...