Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána – Prievidza 2018

Pred začiatkom liturgie: Bratia a sestry! Vitajte v našom chráme, vitajte pri bohoslužbe, v ktorej si pripomenieme najväčší dôkaz Ježišovej lásky k nám, obetu jeho života na kríži. Podobne ako včera, budeme obrady vnímať s našimi hosťami: Prvým sú liturgické smernice Rímskeho misála, druhým slovenské Direktórium, tretím sv. Ján evanjelista, s a štvrtým prorok Izaiáš....

Čítajte viac ...

Predstavy boli iné

Audio homília Aké správy, či vyjadrenia v médiách máte najradšej? Osobne si rád vychutnávam vyjadrenia športovcov po prehratom zápase. Niežeby som im nedoprial víťazstvo, ale zaujíma ma, čo považujú za príčinu prehry. Či ju hľadajú u seba, alebo v súperovom výkone, alebo v nejakých iných skutočnostiach. Komentovať vlastnú prehru je totiž oveľa náročnejšie,...

Čítajte viac ...

Škola dokonalosti je v prijatí

AI:   „Miško, choď vyniesť smeti!“ „Prečo ja? Prečo nie Tereza? Stále všetko musím len ja… “ Poznáte to, nie? Klasická odpoveď Vašich detí. Ale nielen. Podobne sa pýtame na pracovisku, keď sa nám zdá, že šéf neprimerane nakladá práve nám. Alebo doma, keď manželský partner kladie vinu len na...

Čítajte viac ...

Golgota – vrch(ol) chudoby

AI:   Predpokladám, že tých, ktorých sa to týka, to zaregistrovali a majú to vyriešené. Teda že v utorok bol posledný termín na odovzdanie daňového priznania. Ide v ňom nielen o zaplatenie daní, ale aj o výšku, či veľkosť majetku. Mimochodom – ste bohatí? Keď spočítame hodnotu bytu, prípadne domu, auta a osobných vecí, tak sme...

Čítajte viac ...

Na vrchole sa mlčí

Audio homília AI: Nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie! – hovorí slovenské príslovie. Iste poznáte – i zo skúsenosti. Bez komunikácie to medzi ľuďmi nefunguje. Keď nerozumieme, o čo ide, ako môžeme pomôcť? Ako môžeme zdieľať život s niekým, o kom nič nevieme, kto o sebe nič nepovie? To sa jednoducho nedá… KE:...

Čítajte viac ...

Poďme cestou Ježišovou…

Včera sme v evanjeliu čítali, že Pán Ježiš miloval svojich a miloval ich do krajnosti. Dnes si pripomíname udalosti, ktoré tieto slová potvrdzujú. Ježiš nielen hovoril, ale svojím životom to aj dokázal. Pritom vieme, že On sám musel zápasiť so sebou v Getsemanskej záhrade. Zápasil kvôli láske k nám....

Čítajte viac ...

Kristus zomrel za nás

Vypočuli sme si pašie, opis posledných hodín nášho Ježiša Krista. Sú náročné na počúvanie a vnímanie nielen kvôli svojej dĺžke, ale aj kvôli – a hlavne – hĺbke obsahu. Na krížovej ceste Pána Ježiša bolo mnoho ľudí, ktorí boli aj v mnohom odlišní. Boli tam takí, čo tam museli...

Čítajte viac ...

Ty si svätý, ty tróniš na našich chválach…

Bratia a sestry, práve sme si pripomenuli, ako Ježiš za nás pretrpel obrovské muky. Bičovanie, korunovanie tŕním, nesenie kríža, pribíjanie na kríž a ukrižovanie, všetko násilné zásahy, ktoré spôsobili telesné utrpenie. Avšak okrem tohto utrpenia Pán Ježiš pretrpel aj duševné muky. Svedčí o tom jedna z jeho posledných viet na kríži: „Bože môj,...

Čítajte viac ...