Smrť si nás podá…

Na svete je iste veľa hrdinov. Niektorí sú skutoční a sú nimi vždy, niektorí iba dovtedy, kým nepríde nebezpečenstvo. Potom sa menia na nepoznanie. Osobitne naša doba je taká o ktorej sa hovorí, že odvaha zlacnela a múdrosť zdražela. Čo je teda tou skutočnou odvahou? Čo je skutočnou múdrosťou? Kedy sa človek...

Čítajte viac ...

Najskôr ma vytiahni…

Hovorí sa v jednom príbehu, že istý chlapec padol do vody a začal sa topiť. Išiel okolo nejaký pán a ten, keď to zbadal, začal chlapca hrešiť, že prečo šiel tak blízko k vode, prečo si nedával väčší pozor. Chlapec, ktorý zápasil z posledných síl s vlnami mu zakričal: Nemohli by ste ma najskôr vytiahnuť?...

Čítajte viac ...

Byť pomazaný Duchom

Bratia a sestry, zvlášť vy, kuchári a kuchárky, ale aj vy ostatní, skúste si v duchu predstaviť nejaký jednoduchý recept na prípravu mäsitého jedla alebo nejakého koláča… Všimnite si, že všade používate olej. Keby ste ho nepoužívali, asi by ste toho veľa nenavarili a neupiekli. Chce to olej… Muži,...

Čítajte viac ...

Každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Vo svojom učení berie Ježiš často inšpiráciu v rodinných veciach poslucháčov a vo veciach, ktoré počuli všetci. Tento krát sa k nám prihovára s obrazom ratolesti a viniča....

Čítajte viac ...

Sme nenahraditeľní…?

Ľahko sa človeku môže v živote začať zdať, že je nenahraditeľný. Iste mi mnohí dajú za pravdu, že je to tak. Sám počúvam okolo seba niekedy ľudí, ktorí napríklad takto povedia: tie moje deti sa už o nič nevedia postarať. Keby mňa nebolo, tak to už nikto nespraví… A deti si myslia,...

Čítajte viac ...

Nechajme diery v ohradách…

Hovorí sa, že bol jeden pastier, ktorý mal svoje stádo a mal ho veľmi rád. Staral sa o svoje ovečky, ako len najlepšie vedel. V noci ich zatváral do košiara, aby ich ochránil pred vlkmi. Raz sa však stalo nešťastie. V ohrade okolo košiara bola diera a istú noc sa jedna ovečka dierou odtúlala...

Čítajte viac ...

Naozaj vstal z mŕtvych

Evanjelium dnešnej nedele nám ukazuje jedno z mnohých zjavení Zmŕtvychvstalého. Emauzskí učeníci práve dorazili udychčaní do Jeruzalema a rozprávajú, čo sa im počas ich dlhej cesty prihodilo, keď sa objavil medzi nimi Ježiš hovoriac: „Pokoj vám!“ Najskôr preľaknutie, akoby mali nejakú vidinu, potom úžas, pochybovačnosť a nakoniec radosť. Dokonca pochybovačnosť a radosť spolu:...

Čítajte viac ...