Kristus zomrel za nás

Vypočuli sme si pašie, opis posledných hodín nášho Ježiša Krista. Sú náročné na počúvanie a vnímanie nielen kvôli svojej dĺžke, ale aj kvôli – a hlavne – hĺbke obsahu. Na krížovej ceste Pána Ježiša bolo mnoho ľudí, ktorí boli aj v mnohom odlišní. Boli tam takí, čo tam museli...

Čítajte viac ...

Ani učeníci nevideli…

Milí bratia a sestry, všimnime si ešte raz v tomto dlhom evanjeliu pár viet zo začiatku: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.“ V týchto...

Čítajte viac ...

Diskusia, v ktorej radšej nediskutovať

Bratia a sestry, je teraz v móde robiť prednášky spojené s diskusiou, prevádzkovať na internete rôzne fóra, kde sa môže hocikto k hocičomu vyjadriť, v televízii tiež bývajú rôzne debaty politikov, odborníkov a rôznych iných ľudí, robia sa ankety, diskutuje sa. Dobré je, že máme každý svoj vlastný názor, že...

Čítajte viac ...

Rozhodnúť sa správne

„Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.“ Týmito slovami žalmu nasledujúcej nedele nás liturgia uvádza do duchovného ovzdušia pôstnej doby. Je...

Čítajte viac ...

Zlatá medaila

Milí bratia a sestry, tento rok by mali byť letné olympijské hry v Pekingu v Číne. Je to veľké podujatie, pri ktorom sa predstavia rôzne športy, rozdá sa mnoho medailí množstvu športovcov z viacerých krajín sveta. Je logické, že sa nestáva, že by všetky medaily získal jeden športovec. Dokonca sa...

Čítajte viac ...

Byť autoritou…

Bratia a sestry, Prežívať spoločenstvo je vlastné každému človeku. Najhorší trest pre zločinca je posadiť ho do samotky. To nikto nemá rád. Keď je človek sám, veľmi ľahko sa dokáže znechutiť, zúfať si, psychicky je to veľmi náročné a neraz sa stáva, že si siahne aj na život. Nikto...

Čítajte viac ...

Večný evergreen

Milí bratia a sestry, Určite poznáte piesne ako V dolinách, Júlia, si čarovná alebo Rodný môj kraj. Zvykneme im hovorievať evergreeny, keďže sú to poväčšine piesne staršieho dáta, no stále sa tešia popularite, vznikajú nové a nové verzie a nedá sa na ne zabudnúť. Aj to slovo „evergreen“ napovedá...

Čítajte viac ...