Audio homília Verím veľmi úprimne, bratia a sestry, že to máte s nami kazateľmi ťažké. Ale verte aj vy mne, byť kazateľom nie je jednoduché: dokázať osloviť dnešného poslucháča pútavo a rozumne nie je ľahké. Jedna z osvedčených ciest k úspechu pre dobrého kazateľa sa nazýva „čaro novosti“. Nové veci, nové informácie nás vždy...