Dve cesty z hrobu

Nedávno som stretol jedného kolegu, ktorý je v technických otázkach oveľa pokročilejší, ako som ja. S obdivuhodným nadšením, až entuziazmom mi vykladal, ako do hlbokej noci riešil problém efektívnejšieho prepojenia jeho „smartfónu“, „smartvoču“ a iných jeho osobných mobilných zariadení a ako sa mu nakoniec podarilo vynájsť až neuveriteľné vylepšenia, ktoré mu ohromne uľahčia...

Čítajte viac ...

Ježiš zaslzil…

Ženy mi určite odpustia, keď sa teraz obrátim špeciálne na mužov: Muži, predpokladám, že ste zažili takúto situáciu vo vašom živote: keď ste boli ešte v takom veku, že vás vychovávali iní – rodičia, učitelia, vychovávatelia, snažili sa vás presvedčiť, aby ste neplakali, lebo „ste chlapi“ a chlap predsa dokáže niečo...

Čítajte viac ...