Pastierska idylka?

Myslím, že sa spomedzi nás pomaly vytráca obraz pastiera, ktorý ženie svoje ovečky na pašu, lepšie povedané – kráča pred nimi  – a večer sa s nimi vracia do košiara. Obraz, ktorý opísali, ospievali mnohí spisovatelia, básnici i hudobníci. Skutočná romantika. V evanjeliu ktoré čítame však nešlo asi celkom o romantický obraz. Išlo...

Čítajte viac ...

Ježiš, krásny a šľachetný Pastier

Vo Svätom písme a na starovekom Blízkom Východe bol „pastier“ politický titul, ktorý zdôrazňoval povinnosť kráľov starať sa o ľudí im zverených. Tento titul v sebe zahrňoval bezvýhradnú oddanú starostlivosť o ľudí. Starať sa o stáda bolo dôležitou súčasťou palestínskeho hospodárstva v biblických časoch. V Starom zákone Boha nazývajú...

Čítajte viac ...

Nechajme diery v ohradách…

Hovorí sa, že bol jeden pastier, ktorý mal svoje stádo a mal ho veľmi rád. Staral sa o svoje ovečky, ako len najlepšie vedel. V noci ich zatváral do košiara, aby ich ochránil pred vlkmi. Raz sa však stalo nešťastie. V ohrade okolo košiara bola diera a istú noc sa jedna ovečka dierou odtúlala...

Čítajte viac ...