Poupratujme

Rozprával mi raz jeden kolega – kňaz, ktorý pôsobí na Morave, o jednej svojej ťažkosti. Má veľmi dobrých farníkov, ktorých má rád a zdá sa, že aj oni majú radi jeho. Často ho pozývali na návštevy – pri krstinách, oslavách, alebo len tak, na nedeľný obed… To je milé. V podstate milé...

Čítajte viac ...

Čo je v človeku…

Často počúvam o nás Slovákoch, že sa nevieme predať. Že máme hodnoty, ale nevieme ich investovať. Že sa podceňujeme, neveríme si, nepresadzujeme sa. Áno, určite je na tom veľa pravdy, koniec koncov sme mladý národ a všeličo sa ešte učíme. Otázka je, ako sa môžeme naučiť uvedomovať si svoju pravú hodnotu?...

Čítajte viac ...

Veľké upratovanie pred sviatkami

Milujúci ľudia spontánne, automaticky myslia na milovanú osobu – či už vedome, alebo i podvedome – a vôbec sa k tomu nepotrebujú nútiť. Rozmýšľajú, čo má milovaný rád, ako ho ešte viac potešiť, čo by mu urobilo radosť… Ale zaujímajú sa aj o to, čo druhému vadí, aby sa tomu vyhýbali. Ide...

Čítajte viac ...

Zákon ako prejav lásky

Milí bratia a sestry, už dlhší čas prebieha na Slovensku i vo svete diskusia o tom, či povoliť potraty alebo nie, či to nechať na slobodnú voľbu ženy alebo to ošetriť zákonom. Jestvuje viacero názorov na túto problematiku. Aj medzi presvedčenými katolíkmi badať niekedy váhanie – čo je lepšie,...

Čítajte viac ...

Planúca láska k Otcovmu domu

V čítaniach na Tretiu pôstnu nedeľu, by som sa sústredil na úvahu o dvoch mocne pôsobiacich obrazoch vo Svätom písme: obraze Ježiša čistiaceho Jeruzalemský chrám a posolstvo sv. Pavla o kríži Ježiša Krista. Ježišovo vyčistenie chrámu a Pavlovo chápanie kríža môže nám byť obrovskou pomocou pri raste nášho poznania...

Čítajte viac ...

Pane Bože, aký si nemoderný!

Nebudeš mať, nemôžeš, nepokradneš, nezosmilníš, nepožiadaš, nesmieš, zakazujem, vyháňam… Pane Bože, čo to má byť? Kde si sa to dostal? V dnešnej dobe, ktorá je zvyknutá na iné reči, s takýmito zásadami už nikde neprídeš. Bolo by nakoniec asi treba na ne zabudnúť a nejak opatrne ich aj z Biblie vypustiť, aby sme...

Čítajte viac ...

Desať Božích prikázaní

Evanjelium tretej pôstnej nedele vzalo za svoju tému chrám. Ježiš očisťuje starý chrám, vyháňaním z neho, s korbáčom z povrazu, obchodníkov s tovarom; takže predstavuje sám seba ako nový chrám Boha, ktorý ľudia zničia, ale ktorý Boh za tri dni vzkriesi. Tento krát sa však chcem pozastaviť nad prvým čítaním, pretože ono obsahuje...

Čítajte viac ...