Keď po voľbách víťaz, alebo víťazi volieb chcú začať vládnuť, najskôr si zostavia takzvané programové vyhlásenie vlády, s ktorým potom predstúpia pred nový parlament a pred národ. Takto sa robia čitateľnými, naznačujú, ako chápu svoje poslanie, aké ciele si stanovujú, čo ponúkajú… Dnešné evanjelium, ktoré sme práve počuli, je obrazne povedané...