Čo vám pripomína scéna z dnešného evanjelia? Žena – pohanka, ktorá s pravým Bohom nemala doteraz nič spoločné, prichádza za Ježišom, lebo je v zúfalej situácii. Nevie pomôcť svojej chorej dcére. Ježiš je jediný, ktorý by mohol ešte niečo urobiť… Zažívame to, keď sa ľudia, čo nechodia do kostola,...