Milí priatelia. Aby sme mohli žiť, musíme jest a piť. No z jedla a nápoja sme si my ľudia vo všetkých kultúrach urobili čosi oveľa vznešenejšie, ako len prostriedok k prežitiu. Prestretý stôl je akýmsi oltárom rodiny, miestom, okolo ktorého sa rodina schádza. Ak si chceme niekoho uctiť, pozveme...