Moji starí rodičia boli včelármi. Ako malý chlapec som im pri tom pomáhal. Páčilo sa mi spoznávať zložitý, no tak veľmi usporiadaný život veľkých včelích rodín a obdivoval som aj prístup človeka – včelára, ktorý pozoruje, učí sa rozumieť a veľmi citlivo zasahuje do tohto zložitého systému. Je to ušľachtilá záľuba,...