Hovorí sa, že my Slováci sme pohostinní. Sme naozaj takými? A čo to znamená. V súvislosti s pohostinnosťou mi spontánne prichádzajú na myseľ dva zážitky. Pred niekoľkými rokmi som mal pochovávať istú staršiu pani. Zosnulú som nepoznal, ani som ju nikdy nevidel v kostole. Spýtal som sa jej syna, či bola veriaca a či...