Liturgické texty Audio homília Počas štúdia spirituality bol jedným z mojich profesorov spolubrat kapucín, ktorý z hlbokého vnútorného presvedčenia žiadal predstavených, aby mohol študovať psychológiu. Bolo to ešte pred niekoľkými desaťročiami, keď bola psychológia často chápaná ako veda nepriateľská viere. Bola nesprávne predstavovaná ako cesta postupného odstraňovania kresťanskej spirituality. Vtedy podobnými...