Apoštolská úloha

Náš náboženský život má rozličné prejavy. Je to napríklad prejav mysticko–duchovný, keď sa pri modlitbe a pri svätom prijímaní spájame s Ježišom. Pri slávení svätej omše a iných sviatostí a svätenín je to prejav liturgický, v ktorom sa predstavujeme ako cirkevné spoločenstvo. Ďalším prejavom je verejné vyznávanie svojej viery v prostredí, v ktorom...

Čítajte viac ...

Byť učeníkom s láskou

V týchto dňoch prebiehajú na Slovensku kňazské vysviacky a novokňazi slávia svoje prvé sväté omše. Do tohto kontextu zapadajú aj čítania nastávajúcej nedele. Z Evanjelia sa dozvedáme, že k Ježišovi prichádzajú veľké zástupy, aby ho prosili o pomoc. A Ježiš, ako dobrý Pastier, nikoho neodmietol, nikoho neposlal preč. Ale...

Čítajte viac ...

Múdre husi

Milí bratia a sestry, pred časom som sa z internetu dozvedel zaujímavú vec o divých husiach. Isto ste si všimli že lietajú v kŕdli, ktorý má tvar písmena V. Nie je to náhodou. Každá hus vytvára mávaním svojich krídel prúd vzduchu, ktorý nadnáša hus letiacu za ňou. Tej sa...

Čítajte viac ...