V Mojžišovom zákone sa písalo o malomocenstve: Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ‚Nečistý, nečistý!‘ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“ (Lv 13,45-46)

Jasné ako facka. Si malomocný, choď preč. Kvôli dobru ostatných, aby sa nenakazili aj oni. Takto to fungovalo stáročia, aj v Kristových časoch. V Evanjeliu podľa Marka 1,40-45 sa však píše o človeku, ktorý tento zákon porušil. Malomocný, ktorý sa mal zdržiavať mimo civilizácie, prišiel za Ježišom. Prestúpil zákon. Čo s takým človekom, ktorý porušuje zákony?

Navzdory pravdepodobným rôznym scenárom trestu, ktorý by podľa nás ľudí mal nasledovať, Ježiš Kristus na pokornú žiadosť tohto priestupníka uzdravuje.

Zákon totiž len diagnostikuje priestupok, ale nelieči. Lieči nás viera v Ježiša Krista, ktorá je viac ako zákon. Ježiš nás vykúpil spod kliatby zákona. V ňom sme skutočne slobodní. Povedané rečou sv. Pavla: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Alebo rečou sv. Augustína: Miluj a rob, čo chceš.