Takto som si povzdychol vždy, keď som čítal správu o stvorení sveta v knihe Genezis. Osobitne ma trápil šiesty deň, keď Boh Stvoriteľ stvoril aj plazy, aj divú zver a hneď na to človeka. Vždy som si myslel, že to mohlo byť napísané tak, aby človek mal svoj osobitný deň, aby nebol stvorený napríklad s divou zverou. Dnes si to už nemyslím. Naopak. Obdivujem, ako to Svätý Duch múdro inšpiroval. Je nevyhnutné vedieť, že človek bol stvorený v ten istý deň ako divá zver. Je to pre nás upozornenie: Si vládca, si stvorený na Boží obraz, ale si stvorený z prachu zeme a v tesnej blízkosti s divou zverou. Nezabudni: máš blízko k Bohu a rovnako blízko máš k divej zveri. Všetko je to vlastne na tebe, ktorým smerom sa vydáš. Nebo je v nás i s peklom dovedna, veď my sme ako predpotopná ríša… pripomína nám básnik Valent Beniak. A Gaudium et spes, keď hovorí o človekovi, tiež nás upozorňuje na túto dôležitú pravdu: človek je schopný toho najlepšieho, aj toho najhoršieho. Vie byť Hitlerom a vie sa stať i Maximilánom Kolbem. To preto, že bol stvorený na Boží obraz, ale v ten istý deň ako divá zver.

Evanjelium prvej pôstnej nedele nás tiež privádza k takýmto myšlienkam. Hovorí nám zaujímavú vec: Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou anjeli mu posluhovali. Znova ten motív z knihy Genezis. Divá zver a anjeli. Ktorým smerom vykročiť?

Vieme, ktorým vykročil náš Pán. A on je cestou i pre nás. Stojíme na začiatku pôstneho obdobia, ktoré nás jednoznačne vyzýva k pokániu. Niekto si možno položí otázku, čo je to pokánie a načo je dobré? Odpoveď by mohla byť aj takáto: pokánie je cesta za Ježišom Kristom a dobré je na to, aby sme sa nasmerovali ku správnemu cieľu. V duchovnom živote sa totiž nedá stáť. Sme stvorení pre putovanie. Putoval Abrahám, Izák i Jakub. Putoval Mojžiš s vyvoleným národom. Človek žije, kým putuje. Ak by zastal, divá zver ho dohoní a on sa s ňou stotožní. Život potvrdzuje tieto biblické pravdy viac, ako by sa nám žiadalo.

V živote sme ako na púšti. Diabol nás pokúša a sme medzi dilemou: divá zver alebo anjel. Záleží na našej slobodnej voľbe a na našej snahe. Tretia cesta neexistuje. Pán Ježiš ju nepoznal. Buďme teda pripravení. Kniha kníh nás varuje. Dobre, že v Biblii je to tak…