Milí bratia a sestry,
na každom výrobku je okrem iného uvedený aj pôvod, odkiaľ daný tovar pochádza. Obyčajne sú tam napísané známe slová „Made in…“ – či už Slovakia, EÚ, China a podobne. Niekedy už podľa pôvodu výrobku vieme odhadnúť, akú asi bude mať kvalitu a čo máme od neho čakať.

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš povedal, kde má pôvod dobro. Svoje slová „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ dokresľuje podobenstvom o viniči a ratolestiach, ktoré musia byť nevyhnutne napojené na kmeň viniča, ak chcú priniesť dobrú a kvalitnú úrodu.

Podobenstvo o viniči bolo veľmi blízke ľuďom, ktorí ho počúvali, keďže sa mnohí zaoberali práve pestovaním hrozna. Pre nás je možno bližší obraz ovocného stromu, napr. jablone alebo hrušky či slivky, ale princíp je ten istý. Ak dobrý záhradník chce, aby mu strom priniesol kvalitné ovocie, musí sa oň starať. Musí ho kontrolovať, či sa nenakazil nejakou chorobou, či má dostatok slnka, vlahy, či nie je príliš hustý. Všimnime si, že popri príjemných veciach, ako je napr. poliatie vodou, musí robiť aj nepríjemné – orezávať, čistiť. Výhonok, ktorý odreže, je odsúdený na zánik, avšak vďaka tomu ostatné výhonky – tie, ktoré ostanú spojené s kmeňom – majú viacej živín, viac priestoru pre život.

Zaiste všetci poznáme ten nepríjemný pocit, keď sa musíme vzdať pohodlia, keď sa musíme vzdať svojich predstáv, keď nás niekto oberie o oddych, keď namiesto pozerania televízora treba ísť pomôcť blížnemu, keď aj v zlom počasí treba ísť do kostola. Dá sa povedať, že v takýchto chvíľach Nebeský Otec odrezáva našu naviazanosť na pozemské veci, čistí náš život, aby sme sa stali čistejšími, duchovne krajšími, aby sme sa viac napojili na kmeň viniča, na Ježiša Krista, aby cez nás mohlo prúdiť ešte viac dobra.

Jeden príbeh hovorí o chlapcovi menom Jožko, ktorého rodičia často museli napomínať pre jeho neskoré príchody zo školy. Jemu bolo príjemnejšie zostať s kamarátmi ako ísť domov. Pripomienky rodičov nepomáhali. Stále chodil neskoro. V jeden deň, keď sa to tiež stalo, mama položila na obed pred neho tanier, na ktorom bol iba suchý chlieb a vedľa v pohári čistá voda. Jožko zostal zarazený, to nečakal. Cítil sa veľmi nepríjemne a bolo mu to ľúto. O to viac, že vedľa sedel otec, ktorý mal tanier plný lákavého jedla. Obaja sedeli a mlčali. Otec po chvíli zrazu urobil, čo Jožko nečakal. Vymenil svoj plný tanier za Jožkov. Jožko aj po rokoch spomínal na toto gesto: Vtedy som pochopil, aký je Boh. Je nekonečne dobrý voči nám a vždy nás prijme, keď prídeme k nemu.

Milí bratia a sestry, pôvod dobra je v Bohu. Ak ho my chceme dávať ďalej, musíme ako ratolesti zostať napojení na kmeň toho viniča, ktorým je Pán Ježiš. Tiež sa musíme nechať čistiť. Je to všetko prejav lásky Otca voči nám a jeho túžby, aby sme boli dobrými, čistými, aby sme priniesli ovocie tej najvyššej kvality. Amen.