AI:   Tak čo, bude to babie leto? Hory sú pekne farebné, len toho slnka túto jeseň je akosi málo. Ale včera to bolo krásne nie? Predpokladám, že viete, že k babiemu letu patria v lese aj pavučiny. Najmä hubári si ich užijú. Možno preto mi včera pri pohľade na farebnosť jesenných listov prišla na myseľ známa bájka o pavúkovi. Spustil sa z konára na rastlinu pod sebou a následne začal pliesť svoju sieť. Bolo mu v nej dobre, slúžila nielen na prechádzky, ale hlavne na chytanie koristi, potravy. Pri jednej prechádzke v hustej hmle tešiac sa zo svojho diela zapozeral sa na tenký povrazec idúci kdesi z hora. A ten je tu načo – rozmýšľa. Na ten nič nechytím. A tak ho odhryzol. A celá sieť sa skrkvala a padla. Už v nej nechytil nič! Zabudnúc na hlavnú vec, prišiel o všetko ostatné, o čom si myslel že je dôležité.

Takmer denne sa stretávame s ľuďmi bez domova či žobrákmi. Pýtajú obživu. Keď sa opýtame, čo chcú, väčšinou pýtajú eurá, či stravné lístky, ale niekedy i najesť, potravu. Odpovedal Vám niekedy niekto z nich že chce zmeniť svoj život? Že chce prácu, aby si zarobil a žil zo svojej námahy? Možno na kameru… Ale v realite je takýchto prípadov málo. A nielen dnes. O dva týždne si pripomenieme sv. Martina biskupa v Tour. Aj za jeho čias boli žobráci, i jeho samého poznáme ako dobrodincu, ktorý daroval jednému z nich polovicu plášťa. Neskôr však mal aj dar uzdravovať. A preto vraj žobráci pred ním utekali. Aby ich neuzdravil. Veď čo potom? Museli by sa živiť prácou!

KE:   Keď sa na dnešné evanjelium pozrieme z tohto uhla, pochopíme, prečo sa Ježiš pýta slepého Bartimeja, žobráka: „Čo chceš, aby som Ti urobil?“ Chceš almužnu, to čo pýtaš od ostatných, alebo si od syna Dávidovho budeš pýtať niečo viac? Tento muž si však bol jasne vedomý, čo je základný problém jeho života. A vo svojej viere v Ježiša – Mesiáša išiel na vec, k jadru: „Rabboni, aby som videl!“

Myslím, že to jedno zo základných poučení, ktoré nám tento príbeh poskytuje. Neostať na povrchu, ísť k jadru. K základom svojho života.

DI:   Mimochodom krátky, ale úžasný dialóg medzi Bartimejom a Ježišom a následná poznámka o tom, ako šiel za ním po ceste, ukazujú že tu nešlo len o prinavrátenie zraku ako najdôležitejšieho zmyslu. Bartimej dostal viac, dostal nový život. A práve o nový život nielen pre Bartimeja, ale aj pre všetkých ostatných Ježišovi išlo. To bol cieľ jeho života, jeho učenia, uzdravovania, ale najmä jeho utrpenia a smrti.

PAR:   Včerajším večerným správam dominovali dvaja muži. Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý včera odišiel do večnosti a Ľudovít Štúr, ktorý sa pred 200 rokmi narodil. A tak som si položil otázku: Čo bol základný cieľ ich života a činnosti? Uvažujúc som došiel k záveru, že to bol tiež nový život! Štúr ho chcel v polovici 19. storočia pre slovenský národ a tiež pre poddaných v celom Uhorsku. Kardinál Korec ho chcel tak isto pre slovenský národ a za čias boľševika najmä pre Cirkev na Slovensku. A práve to ich urobilo veľkými. Nehovorím, že sa nepomýlili a že všetko zvládli na 100 %. Nový život pre slovenský národ totiž môže mať rôzne podoby a vízie. Ale nakoľko si uvedomovali potrebu zmeny a hľadali jadro problému, nachádzali aj riešenia. Krátky prestrih jednou z rečí pána kardinála úžasne ukázal tento ťah k podstate. Hovoril v ňom, že človek predsa nie je zviera. A teda nestačí uspokojiť jeho živočíšne a materiálne potreby, dať stravu a bývanie. Človek pre svoj rozvoj potrebuje aj duchovné hodnoty, kultúru a náboženstvo.

MY:   A o tento ťah ide nielen pri širokej národnej, či cirkevnej, alebo štátnej rodine. Tak treba postupovať i doma, i pri jednoduchých veciach a obyčajných vzťahoch. Klasickým príkladom je žena čakajúca na muža, ktorý sa neskoro vracia z roboty. Ak ostáva na povrchu, privíta ho s krikom a zlosťou. Ak ide na jadro, podstatu vzťahu, uvedomí si, že ho vlastne má rada a že jej preto chýba. A to sa nerieši zlosťou a krikom…

ADE:   Ak zabudneme, na čom visíme, teda odkiaľ sme a čo je náš cieľ, život sa nám zrúti. Vlastne skrkváme si ho sami, ako onen pavúk. Ale ak budeme hľadať a odkrývať základné potreby, otvorí sa nám zrak ako Bartimejovi a získame nový život. Pre seba i pre ostatných, ktorým takýto postoj k životu ukážeme.

Amen.