AI:   Bolo to ešte v lete, keď sme s bratom kaplánom vybrali na pizzu. V ponuke bola aj bezlepková, stála však o euro viac. „Ja mám auto bez klímy a teda lacnejšie, ako s klímou. Keď niečo chýba, tak by mala ísť cena dole, nie naopak. Teda aj pizza bez lepku by mala byť lacnejšia, nie drahšia“ – zažartoval si na úkor ceny kaplán.

Celkom sme sa na tom pobavili, pričom nám obom bolo jasné, že niekedy to je presne naopak. Napríklad pri zlate. Čím menej prímesí, tým viac karátov. Teda vyššia hodnota. Tradičné 14 karátové má 58,5% zlata. V tomto treťom stupni rýdzosti je teda 41,5 % prímesí, iných kovov. 24 karátové je takmer 100 %. Pre nič iné už nie je miesto. Pričom jeho cena je samozrejme vyššia. Mimochodom tzv. investičné zlato, tehličky sú práve z takéhoto zlata. Podobná logika platí pri víne, ovocnej šťave a mnohých iných veciach.

KE:   Myslím, že takto možno chápať i nepoškvrnené počatie Panny Márie. Čiže pravdu viery o tom, že Panna Mária bola od začiatku svojej existencie bez hriechu. Čím menej hriechov, tým vyššia je kvalita človeka. A Panna Mária je od počiatku svojho života ako 24 karátové zlato! Najlepšia Božia investícia.

DI:   Otázka Máriinej „bezhriešnosti“ však nie je len otázka jej hodnoty. Je to na prvom mieste otázka Božej lásky, lebo nepoškvrnenosť dostala ako dar.

Z jej strany je to zas otázka harmónie. Hriech totiž vniesol (a vnáša) do ľudského života disharmóniu, narušil súlad medzi telom a dušou, medzi citmi, rozumom a vôľou, medzi človekom a jeho blízkymi, ba medzi ním a celou prírodou. Na prvom mieste však ide o disharmóniu medzi človekom a Bohom.

O tom hovorilo dnešné prvé čítanie, prinášajúce krásne obrazy straty harmónie:

  1. Z Božej otázky Adamovi: „Kde si?“ je jasné že nebol na svojom mieste, že nehral v súlade s rajom, s prírodou, zrazu v tej harmónii všetkého bol ako falošný tón.
  2. Adam si uvedomuje, že nie je ani v súlade so svojim telom a hanbí sa, čo Boh jasne pripisuje hriechu.
  3. Človek nechce niesť zodpovednosť za svoje činy: Adam: „žena mi dala“. A ona: „Had ma naviedol…“ Slovo nie je v harmónii so skutkom.

V závere textu sme však vnímali i prísľub nápravy tohto stavu. Nepriateľstvo so zlom, s disharmóniu je priateľstvo s dobrom, s harmóniou.

Pričom projekt obnovy harmónie vzťahov začína darovaním plnosti harmónie človečenstva, teda bezhriešnosti matke toho, ktorý mal túto harmóniu nastoliť.

O tom zas bol zas text dnešného evanjelia.

  1. Namiesto otázky Kde si? Pozdrav „Zdravas milosti plná!“ Tam to totiž má byť. Človek je na svojom mieste vtedy, keď je v priateľskom vzťahu s Bohom. Preto „neboj sa Mária, našla si milosť u Boha“. A cez Teba príde ten, ktorý takýto stav ponúkne všetkému ľudu.
  2. Mária sa nehanbí za svoje telo, za prirodzené veci a krásne sa pýta: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám“. Ona je totiž v súlade so svojim telom, duchom, citmi, rozumom…
  3. A na záver: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Zodpovednosť za rozhodnutie, za „fiat“ v plnej miere. Slovo a skutok idú spolu.

Keď vnímame tieto dva texty v porovnaní, v tomto úžasnom rozpore medzi disharmóniou a súladom, vidíme, že nielen oslovenie „milostiplná“, ale celá scéna zvestovania jasne ukazuje Máriu ako Nepoškvrnenú, bezhriešnu.

PAR:   Ide o novú Evu, matku všetkých, ktorí sa snažia o harmóniu, o skutočný život v súlade s Bohom, so sebou, so svetom. A túto Evu nám jej Syn, Bohočlovek, dal vo chvíli nastolenia novej harmónie za matku! „Hľa (učeník) tvoja matka!“ Ona ťa naučí novému životu, novej harmónii. To nebola náhoda, to je jasný Boží zámer s Máriou i s nami.

MY:   My na Slovensku sme veľmi blízko tejto chvíli. Veď našou patrónkou je Sedembolestná. Problémom však je, že ju vnímame, ako tí, ktorí sú ubolení, ukrivdení, trpiaci (väčšinou nie vlastnou vinou). Aby nám pomohla, postarala sa, pofúkala naše rany. My ju tam pod krížom nevnímame ako našu Učiteľku. A mali by sme. Lebo to je cesta k našej životnej harmónii. K plnosti života. K súladu s Bohom, svetom okolo nás i s nami samými.

ADE:   Ako často však rozmýšľame naopak. Ako často v našom živote nie čistotu a rýdzosť, ale prímes hriechu považujeme za vzácnosť. Berieme ho ako pridanú hodnotu. A pritom hriech je pre človeka ako lepok pre celiatikov. Prináša problémy a v konečnom dôsledku smrť.

Ako často nám netreba ani 14, stačí 8 karátové zlato. Hlavná vec, že sa blyští. My však môžeme mať oveľa viac! Zoberme rozum do hrsti a učme sa od tej, ktorá je čistým, 24 karátovým zlatom. To je totiž najlepšia investícia nášho života. Amen.