Materiály na stiahnutie, pre použitie pri liturgiách a pobožnostiach

Adorácie na rozličné príležitosti
Dodatok do Liturgie hodín (breviára)
Exultet – dlhší veľkonočný chválospev
Komentáre k Veľkonočnému trojdniu
Ordinárium missae – bohoslužby v latinčine
Poriadok bohoslužieb východného obradu
Procesia na slávnosť Božieho Tela
Všeobecné smernice Rímskeho misála (preklad 3. typickej edície z r. 2002)
Zamyslenia k ružencu
Komentáre k Veľkonočnému trojdniu
Komentáre balík 1
Komentáre balík 2
Krížové cesty
– tzv. predkoncilové (začína odsúdením a končí pochovaním)

Krížová cesta 1
Krížová cesta 2
Krížová cesta 3 (krátka)
Krížová cesta 4
Krížová cesta 5- S Kristom po Via Dolorosa
Krížová cesta poslania
Krížová cesta – príbehy
Krížová cesta detí
Krížová cesta detí 2
Krížová cesta matiek za deti
Krížová cesta chorých
Krížová cesta mladých
Krížová cesta za rodiny
Krížová cesta zomierajúceho
– tzv. pokoncilové (začína Poslednou večerou a končí zmŕtvychvstaním)

Krížová cesta očami učeníka, ktorého Ježiš miloval