Kto je pre mňa Ježiš… Kto je Ježiš pre Teba? „Kto som pre Teba?“ Túto otázku dnes Ježiš „zvedavo“ položí každému, kto si našiel cestu do jeho chrámu a je prítomný na sv. omši. Ako na ňu odpovieme? Pozrime sa najprv, ako odpovedali apoštoli.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.  (Mt 16,13-20)

Apoštoli v uvedenom evanjeliu zo sv. Matúša spomínajú viaceré názory druhých ľudí. Ale keď sa ich Ježiš pýta na ich vlastný názor, všetci mlčia, teda až na Petra. S nami ľuďmi je to dodnes podobné. Vždy je ľahšie opakovať názory druhých, ako mať svoj vlastný.

            Za koho teda pokladám Ježiša ja?

K odpovedi na túto otázku mi pomáha skúsenosť, ktorú máme mnohí. Napr. ideme k lekárovi a ten nám oznámi nepríjemné: Máte cukrovku. Slovo, ktoré vyslovil človek. A ktoré sa človekovi votrie do srdca a odteraz v ňom žije a hlodá každý deň. Uvedomíme si, že potrebujeme zmeniť svoj život a aj to urobíme. Skúsenosť s tým, ako vie nepríjemné ľudské slovo zmeniť náš život a „prebýva“ v nás každý deň, je žiaľ celkom bežná.

            Ako je to ale so Slovom, ktoré hovorí nie človek ale Boh? Vie aj Ono prebývať v nás každý deň nášho života? Môže náš život zmeniť?

            V dnešnom 1. čítaní Iz 22,22 sa hovorí o niekom, kto dokáže otvoriť dvere tak, že ich nikto nemôže zavrieť a zavrieť dvere tak, že ich nikto nedokáže otvoriť. Toto Božie slovo – za okolností, ktoré tu nebudem rozoberať – ma v mojom živote Boh pozval žiť celý 1 rok z môjho viac ako 40 ročného života. Deň čo deň som sa snažil skúmať rozličné dvere vo svojom srdci. Mnohé viedli do minulosti a hoci som sa ich usiloval zavrieť, vždy sa znovu otvárali a prichádzali do môjho života „veci“, ktoré mi neboli príjemné. Mnohé ma prepájali zo súčasnosťou, ktorú som žil a vzbudzovali radosť ale aj smútok, istotu ale aj obavy a strach, nádej ale aj pochybnosti. A ďalšie dvere boli tie, za ktorými sa ukrývala moja budúcnosť. Cítil som, že za nimi by mala viesť cesta môjho života, ale nie vždy som mal odvahu ich otvoriť, nie vždy som vedel, ako ich otvoriť.

            Ježiš je pre mňa ten, kto má kľúče od všetkých dverí môjho života. Tých minulých, súčasných ale aj budúcich. (Je ten, o ktorom sv. Ján píše, že má dokonca kľúče od smrti aj podsvetia….) Za ten spomínaný rok môjho života Ježiš svojou „kristovskou“ mocou uzavrel viaceré minulé dvere môjho života, za čo som mu veľmi vďačný. A otvoril mnohé dvere, ktoré som sa otvoriť bál. A spolu s ním som mohol vojsť do viacerých dverí svojej budúcnosti, bok po boku… A neurobil to iba pre mňa, robí to pre všetkých. Viacerí sme to vtedy zažili, lebo to bola skúsenosť nie mňa ako jednotlivca, ale ako spoločenstva, farnosti.

            Pamätám si, ako na jednej sv. omši práve v túto 21. nedeľu v cirkevnom roku „A“ sme o tom hovorili. A keďže Ježiš je pre mňa nie len niekto, o kom môžem hovoriť teoreticky, tak sme to hneď vyskúšali aj v praxi. Pozval som ľudí, aby v tichu porozmýšľali a vybrali si 1 dvere, ktoré by chceli vo svojom živote zavrieť, ale nevedia to urobiť svojou ľudskou silou. A tiež, aby si v tichu vybrali vo svojom srdci dvere, ktoré by chceli otvoriť, ale nedajú sa otvoriť ich kľúčmi. A potom som ich pozval postaviť sa, tých ktorí chcú. A potom som prosil Ježiša, ktorý tam s nami bol, aby pre každého z nás, ak je to Jeho vôľa, k tým dverám prišiel. A bola to vzácna a svätá chvíľa. Vždy je, keď sa človek môže presviedčať o tom, že Boh, v ktorého verím je živý. Že slovo, ktoré hovorí, je mocné.

            Ten istý Ježiš bude na Tvojej sv. omši DNES.