(MONS. JOZEF HAĽKO)

Do Brusselu volím tých, ktorí konajú podľa symbolov európskej zástavy: modrá je nebo, lebo Boh existuje; hviezda je svetlo, ktorým je náš záchranca Ježiš; vánok, čo hýbe zástavou, je Duch, ktorý chce hýbať aj nami.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/