(MONS. JOZEF HAĽKO)

Slovo kráľ sa dnes javí ako starobylé a nezrozumiteľné. Nie je neúctivé povedať, že Boh a jeho Syn Ježiš je MEGA, je SUPER, lebo tieto slová sú aj v gréckej či latinskej Biblii. Mega, čiže obrovský, Super, čiže nad všetkým. A vo všetkom – v slovách i skutkoch.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/