Zachej

Túžim …

Uzdravenie a vďačnosť

Pane daj nám väčšiu vieru

Človek je najväčšia senzácia

Dobrá investícia

Mária – členka tímu záchrany

Hnev Boží a môj

Nebuďme naivní

Prejdi úzkou bránou

Nezanedbateľné dobro

Nanebovzatie Panny Márie

20. cezročná nedeľa C

19. cezročná nedeľa C

18. cezročná nedeľa C

17. cezročná nedeľa C


16. cezročná nedeľa C

15. cezročná nedeľa C

Sv. Cyrila a Metoda

13. cezročná nedeľa C

12. cezročná nedeľa C

11. cezročná nedeľa C

10. cezročná nedeľa C

9. cezročná nedeľa C

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

7. Veľkonočná nedeľa C