Pomôcky: PríkladyVýroky

Cezročné obdobie

ROK A
1. cezročná
2. cezročná
3. cezročná
4. cezročná
5. cezročná
6. cezročná
7. cezročná
8. cezročná
9. cezročná
10. cezročná
11. cezročná
12. cezročná
13. cezročná
14. cezročná
15. cezročná
16. cezročná
17. cezročná
18. cezročná
19. cezročná
20. cezročná
21. cezročná
22. cezročná
23. cezročná
24. cezročná
25. cezročná
26. cezročná
27. cezročná
28. cezročná
29. cezročná
30. cezročná
31. cezročná
32. cezročná
33. cezročná
Krista Kráľa
ROK B
1. cezročná
2. cezročná
3. cezročná
4. cezročná
5. cezročná
6. cezročná
7. cezročná
8. cezročná
9. cezročná
10. cezročná
11. cezročná
12. cezročná
13. cezročná
14. cezročná
15. cezročná
16. cezročná
17. cezročná
18. cezročná
19. cezročná
20. cezročná
21. cezročná
22. cezročná
23. cezročná
24. cezročná
25. cezročná
26. cezročná
27. cezročná
28. cezročná
29. cezročná
30. cezročná
31. cezročná
32. cezročná
33. cezročná
Krista Kráľa
ROK C
1. cezročná
2. cezročná
3. cezročná
4. cezročná
5. cezročná
6. cezročná
7. cezročná
8. cezročná
9. cezročná
10. cezročná
11. cezročná
12. cezročná
13. cezročná
14. cezročná
15. cezročná
16. cezročná
17. cezročná
18. cezročná
19. cezročná
20. cezročná
21. cezročná
22. cezročná
23. cezročná
24. cezročná
25. cezročná
26. cezročná
27. cezročná
28. cezročná
29. cezročná
30. cezročná
31. cezročná
32. cezročná
33. cezročná
Krista Kráľa

Advent/Vianoce

Pôst/Veľká noc

ROK A

1. pôstna
2. pôstna
3. pôstna
4. pôstna
5. pôstna
Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok

Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná
3. veľkonočná
4. veľkonočná
5. veľkonočná
6. veľkonočná
7. veľkonočná
Zoslanie Ducha Sv.
ROK B
Popolcová streda
1. pôstna
2. pôstna
3. pôstna
4. pôstna
5. pôstna
Kvetná nedeľa

Veľký piatok

Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná
3. veľkonočná
4. veľkonočná
5. veľkonočná
6. veľkonočná
7. veľkonočná
Zoslanie Ducha Sv.
ROK C

1. pôstna
2. pôstna
3. pôstna
4. pôstna
5. pôstna
Kvetná nedeľaVeľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná
3. veľkonočná
4. veľkonočná
5. veľkonočná
6. veľkonočná
7. veľkonočná
Zoslanie Ducha Sv.

Sviatky

SVIATKY PÁNA
06.01. - Zjavenie Pána
02.02. - Obetovanie Pána
Nanebovstúpenie Pána
Najsvätejšej Trojice
Božie Telo
06.08. - Premenenie Pána
14.09. - Povýšenie sv. Kríža
SVIATKY SVÄTÝCH
29.06. - sv. Peter a Pavol
05.07. - sv. Cyril a Metod
23.07. - sv. Brigita
01.11. - Všetkých svätých
02.11. - Verných zosnulých
09.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky