Bratia a sestry,
je teraz v móde robiť prednášky spojené s diskusiou, prevádzkovať na internete rôzne fóra, kde sa môže hocikto k hocičomu vyjadriť, v televízii tiež bývajú rôzne debaty politikov, odborníkov a rôznych iných ľudí, robia sa ankety, diskutuje sa. Dobré je, že máme každý svoj vlastný názor, že sa vieme porozprávať, že poznávame názory aj iných ľudí, že je medzi nami komunikácia.

Dnes sme v evanjeliu počuli tiež diskusiu, bol to rozhovor Ježiša s diablom.

Pokúšať Boha je zrejme už vopred odsúdené na neúspech, ale napriek tomu to diabol vyskúšal. A Boh to dovolil zrejme kvôli tomu, aby sme videli, ako také pokušenie prebieha. Diabol prišiel za Ježišom práve vtedy, keď predpokladal, že bude mať úspech. Ježiš sa totiž štyridsať dní a nocí postil, bol teda zrejme vyčerpaný. Toto býva dosť často príčinou pokušení. Všimnime si to aj na sebe: keď sme unavení z práce, zo štúdia alebo z niečoho iného, veľmi ľahko znervóznieme, vybuchneme, možno kričíme a žiadame, aby nás nechali na pokoji. V únave diabol cíti úspech, preto tam viac pokúša. V prvom pokušení Ježiša žiada, aby ukázal svoju božskú moc a premenil kamene na chlieb. Možno sa nám to ani nezdá ako pokušenie, veď bol predsa Boh a mohol to spraviť. No Ježiš hovorí: „Nielen z chleba je živý človek.“ Vyjadruje tým, že je nielen Bohom, ale človekom, plne poslušným Bohu, teda bude robiť to, čo mu povie Boh, nie satan. Je tu určitá súvislosť s pokušením, ktoré bolo v raji, tam diabol pokúšal Evu slovami „Budete ako Boh.“ Diabol má úspech vtedy, ak zabudneme, že sme závislí na Bohu, alebo ak sa pokúšame byť nezávislými od Boha, ak nám je Boh a jeho vôľa ľahostajná. V druhom pokušení diabol zobral Ježiša na vrchol chrámu a chce, aby sa vrhol dolu, veď v Písme stojí, že ho Boh zachráni. No keď diabol povedal „A“, Ježiš dodáva „B“ – Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha, aj to je v Písme. Ježiš používal svoju zázračnú moc, no len vtedy, keď ho Božia vôľa doviedla do situácie, kde ju použil. Nepoužíval ju bez príčiny a opovážlivo sa nespoliehal na slová Písma. Nemôžeme využívať z Písma len to, čo sa nám hodí, a len tam, kde sa nám to pasuje. Posledné pokušenie je už bez akejkoľvek obálky, satan otvorene hovorí: „Všetko na svete ti dám. Chcem len jedno, aby si predo mnou padol a klaňal sa mi.“ Je to veľké pokušenie, aj dnes ho cítiť medzi nami. Mať, čím viac a za každú cenu. Aj za cenu, že satan bude mať nado mnou moc – práve cez ten majetok. Vtedy sa už človek neklania Bohu, ale majetku, slúži mamone. Ježiš zase argumentuje Písmom: „Napísané je: Jedine Bohu budeš slúžiť a jemu sa klaňať.“ A kategoricky mu rozkazuje: „Odíď!“ Vtedy prichádzajú anjeli a on dostáva všetko, čo potrebuje. Zvíťazil nad pokušením diabla. Diskusiu rozhodne a rázne ukončil.

Bratia a sestry, diabol veľmi rád diskutuje. Je veľmi inteligentný a šikovný. Vie nás oklamať a my to ani nezbadáme. Ježiš s ním nevyjednával, rázne mu povedal pravdu a poslal ho preč. To je vlastne správny postoj pri pokušení. Nevyjednávať, nepopúšťať – veď toto by som ešte mohol, toto nie je až také zlé; dnes si chcem ešte užiť, zajtra si už dám pozor… Ak sa človek pustí do reči a relativizovania so zlým duchom, zvyčajne to neskončí dobre. Máme prvú pôstnu nedeľu, teda sme na začiatku pôstu. Nech je to čas, v ktorom budeme ráznejší voči pokúšaniu, v ktorom nebudeme vyjednávať s diablom. Od pokušenia sa radšej chráňme, utekajme pred situáciami, kde by sme sa mohli dostať do pokušenia. A ak nás začne diabol pokúšať, nevyjednávajme. Veď pôst je aj o sebazaprení, o tom, že sa rozhodneme pre to, čo je síce menej príjemné, čo nás stojí viacej síl, no posunie nás to k Bohu zase o čosi bližšie. Amen.