Križovatiek v živote pribúda a začínajú nám chýbať semafory. Lepšie povedané: možno aj sú, ale už na nich bliká iba oranžové svetlo a človek preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Si na hlavnej? Nie si? Môžeš ísť, alebo musíš počkať? Život sa stáva komplikovanejším, križovatiek pribúda a na jednej už nie sú iba tri cesty, tri voľby, ako to bolo v rozprávkach. Možnosti, kadiaľ vykročiť, sa množia do nekonečna. Jednoducho povedané: biblická dilema Kristus alebo Barabáš sa mení na Kristus alebo tisíc barabášov. Vyberte si.

Židia v tej prvej dileme zlyhali: Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám Pilát prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, toho, ktorý dáva život, a žiadali ste si prepustiť toho, kto ho berie. Naša voľba nie je ľahšia, ale ťažšia o to oranžové blikajúce svetlo a o ten počet možností… Dá sa tu čosi robiť alebo iba bezradne pozerať na jednu, či druhú stranu?  Alebo risknúť a vykročiť iba tak?

Neslobodno. Človek potrebuje istotu. Nemôže si však všetko overovať svojím životom, pretože životom sa dajú niektoré veci overiť iba raz. A  to je príliš málo… Našťastie je tu riešenie. Ponúka nám ho žalmista, ktorý sa v pokoji ukladá a usína, lebo Pán ho  nechá odpočívať v bezpečí. Vtedy, keď sa mnohí pýtajú: Kto nám ukáže šťastie? Kto nám dá istotu? My hovoríme a prosíme: Pane, ukáž nám svetlo tvojej tváre ako znamenie. Teda je tu riešenie. Židia by sa neboli pomýlili, keby sa boli pozreli do Kristovej tváre, do jeho očí a do tváre Barabáša a do jeho očí. Kristova tvár je znamenie. Jeho oči nás presviedčajú. Treba ho poznať, treba sa k nemu priblížiť a nepomýlime sa.  Ján nám pripomína: podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí „poznám ho“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Pomýli sa, pôjde zle. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A spravodlivý Ježiš Kristus, náš zástanca u Otca, ho povedie správnou cestou. Otvorí mu myseľ, aby porozumel Písmu a kráčal bezpečnou cestou…

Žijeme v dobe komplikovaných križovatiek. Tisíce barabášov stojí pri cestách s reklamnými sloganmi a odporúčajú nám tú svoju ako najlepšiu a najbezpečnejšiu. Človek však vie, že iba jedna môže byť tá správna. Znamenie istoty, zelené svetlo na semafore však chýba. Strácame istotu. Čo robiť? Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.