Vieš, čo chceš? Takto sa mnohí pýtajú nerozhodných, povrchných ľudí. Pohodlnosť, ľahostajnosť a im podobné zlé vlastnosti, nikdy neurobia človeka šťastným. Rovnako aj spoločnosť trpí pri takýchto ľuďoch. Ježiš nás preto dnes oslovuje: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia;...