Pôsobenie diabla a nutnosť boja proti nemu nepatria k príjemným a obľúbeným témam. Boj s osobným zlom však tvorí dôležitú, priam neoddeliteľnú súčasť kňazského života. Blahej pamäti pápež Pavol VI. sa r. 1972 vyjadril, že jednou z najväčších potrieb Cirkvi je obrana pred tým zlom, ktoré nazývame diabol. Zvláštna...