Zázrak viery a viera zázrakov

Liturgické texty Audio homília Nie je zázrak, že človek prijíma dar viery? A nie skrze vieru sa potom dejú zázraky? O zázraku prijatia našej viery cez misiu svätých Cyrila a Metoda je potrebné písať a hovoriť. Aj keď sú základné údaje ich života učivom pre základné školy, nejedná sa iba o jednoduchú kapitolu z dejín....

Čítajte viac ...

Svätosť v očiach zástupu alebo láska milujúceho Syna?

Liturgické texty Audio homília Počas štúdia spirituality bol jedným z mojich profesorov spolubrat kapucín, ktorý z hlbokého vnútorného presvedčenia žiadal predstavených, aby mohol študovať psychológiu. Bolo to ešte pred niekoľkými desaťročiami, keď bola psychológia často chápaná ako veda nepriateľská viere. Bola nesprávne predstavovaná ako cesta postupného odstraňovania kresťanskej spirituality. Vtedy podobnými...

Čítajte viac ...

Analógia Trojice

Svätý Patrik, apoštol Írska, pri ohlasovaní tajomstva Najsvätejšej Trojice použil analógiu trojlístka, v ktorom tri samostatné a z nášho bežného pohľadu rovnocenné lístky tvoria jedinú rastlinu. Bolo to jednoduché prirovnanie so všetkými jeho nedostatkami, no predsa pomohlo, aby vieru v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, prijali...

Čítajte viac ...

Rozlúčka

Bratia a sestry, asi budete súhlasiť, že všetci neradi strácame ľudí, na ktorých nám záleží a preto chvíle rozlúčky sú pre nás intenzívnym prežívaním vzťahov. Nechceme nechať odísť tých, ktorých milujeme a predsa môžeme lásku v sebe samých zvlášť intenzívne vnímať hneď po odchode milovanej osoby. Aj preto ostáva...

Čítajte viac ...

Máš svoju pravdu?

Minule som cestou na návštevu prechádzal mestom v kapucínskom habite cez jedno jeho sídlisko. Po stretnutí pohľadov s mladíkom sediacim uprostred svojej partie a po tom, čo ma oslovil, som sa vybral smerom ku skupinke. Zopár otázok mi otvorilo svet mládencov nie len z mesta, ale aj jeho okolia,...

Čítajte viac ...

Strach a Zmŕtvychvstanie

Spomínaš si svoj posledný strach? Bola to prekvapivá udalosť ako je diagnóza zákernej choroby? Dlhotrvajúce starosti o rastúci problém s dokončením školy, či zabezpečením pracovného miesta? Obavy o zaplatenie bytu alebo pôžičky? Vážne narušené rodinné vzťahy? Bojíš sa prílevu migrantov alebo terorizmu, ktorý ťa straší cez médiá? Moja skúsenosť je,...

Čítajte viac ...

Dieťa nádeje

Každé dieťa, prichádzajúce na svet, je nádejou pre svet. Je posolstvom a potvrdením čnosti nádeje.   Skutočne je malé dieťa prísľubom lepšieho sveta pre rodičov a tých, čo sa spolu s rodičmi na príchod dieťaťa tešia. Každý jeden malý človiečik je schopný vyvolať v nás ľuďoch túžbu pomáhať mu,...

Čítajte viac ...

Slávnosť všetkých svätých

Počul si o trojčlennom delení spoločenstva veriacich na Cirkev putujúcu, trpiacu a oslávenú? Akú Cirkev si povolaný žiť ty? Kresťanovi, ktorý sa snaží svoju vieru žiť, nepripadá toto delenie cudzo. Písmo, liturgické texty a každodenný život v spoločenstve veriacich ho stále vedú k tomu, že je pútnik spolu s ďalšími pútnikmi, že kráča s Božím...

Čítajte viac ...

Znova dobre robí všetko…

Stretol som mamičku s malou dcérou pri dverách nášho rehoľného domu. Nie som si istý, či chcela len prejsť alebo už zámerne stála pred dverami, aby nás navštívila. V neskoršom rozhovore totiž spomenula priateľku, ktorá jej poradila, kde nejakú pomoc môže nájsť. Viem, že jej niekto pomohol hľadať miesto,...

Čítajte viac ...

Proroctvo dneška

Bol som v Žiline v sobotu po obede na oboch jej hlavných námestiach. O tom, že sa na jednom chystá zhromaždenie proti imigrantom a na druhom stretnutie s úmyslom podporiť ich som sa dozvedel od policajta. Ponúkal som ho marhuľami a pridal naivnú otázku, akú prehliadkovú akciu chystajú. Povedal mi, čo sa vlastne v meste,...

Čítajte viac ...