Všetci hľadáme…

Každý čosi hľadáme. Hľadáme – lebo zisťujeme, že sme niečo stratili. Ako napríklad kľúče alebo okuliare. A hľadáme tiež zo zvedavosti (ako napríklad oficiálne výsledky referenda o rodine), aby sme získali nejaké poznanie, uistili sa o niečom, posunuli sa ďalej na ceste svojho osobného smerovania k cieľu. Hľadanie ako možnosť uvedomiť...

Čítajte viac ...

Vrhnúť sa do vody!

Ako vysoko je nebo od zeme? Kto to odmeria? Kedysi to bolo na výšku lietajúcich vtákov, potom neskôr kovových i nekovových vtákov, ktoré postavil človek. A ešte bližšie k nám kozmických rakiet a modulov, ktoré posunuli vzdialenosť medzi nebom a zemou až za hranice viditeľného vesmíru či nebodaj vesmírov… Práve tak je od seba...

Čítajte viac ...

Nádej, ktorá obstojí

Liturgické čítania Skoro každý z nás ideme v tieto dni na cintorín. Chceme si uctiť našich drahých zosnulých. Oživiť spomienky, ktoré rok čo rok blednú a stávajú sa prchavejšími. A zároveň obhájiť svoju nádej – že raz aj my nebudeme „zabudnutí“ – pred tou najoprávnenejšou porotou, ktorú môžeme (aj nemusíme) pri hroboch stretnúť:...

Čítajte viac ...

Ako k Tebe prichádza Boh?

Ako k Tebe prichádza Boh? „Cez ľudí“, odpovedajú mnohí; „cez udalosti“, hovoria ďalší, „v tichu modlitby, pri slávení sv. omše, pri čítaní Biblie, v bolesti, cez kríž…“ – podobných odpovedí sme počuli a možno aj my sami dali nespočetne. Cez človeka, presnejšie cez Jána Krstiteľa prišiel Boh ku mnohým Ježišovým súčasníkom. Jeho „ceste...

Čítajte viac ...

Kto je pre Teba Ježiš?

Kto je pre mňa Ježiš… Kto je Ježiš pre Teba? „Kto som pre Teba?“ Túto otázku dnes Ježiš „zvedavo“ položí každému, kto si našiel cestu do jeho chrámu a je prítomný na sv. omši. Ako na ňu odpovieme? Pozrime sa najprv, ako odpovedali apoštoli. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey...

Čítajte viac ...

Taktická zbraň Pastiera

V piatok 9. mája už po 78. krát začali zápasy o titul majstrov sveta v ľadovom hokeji. Nemalú úlohu v nich vždy zohráva tréner. Od nepamäti prebiehajú zápasy aj o Božie kráľovstvo v nás ľuďoch. Akú úlohu v nich zohráva „Dobrý pastier?“ Dnešnú nedeľu inokedy dosť uzavreté semináre majú...

Čítajte viac ...

Zažiari svetlo

Napíšem ale niečo o tom, čo som videl pred týždňom v krajine pod Tatrami, pre proroka Izaiáša príliš ďaleko za Jordánom, teda na území „pohanov“. Je veľa prísľubov o tom, aká bude nastávajúca olympiáda.

Čítajte viac ...