Na dnešnom trhu pôsobia tzv. akciové spoločnosti. Sú to obyčajne veľké podniky, ktoré majú za sebou iné spoločnosti alebo akcionárov a spoločne týmto spôsobom podnikajú. Je jasné, že napr. banka, ktorá má veľmi veľké imanie, nemôže byť spoločnosť s ručením obmedzeným, musí to byť akciová spoločnosť, teda spoločnosť, v ktorej sa podieľajú viacerí alebo rovno povedzme, veľmi veľa ľudí. A ak je nejaká firma na úpadku alebo už nevládze jestvovať sama, obyčajne si hľadá nejakého investora, niekoho, kto by stál za ňou a pomohol jej žiť. Tak sa stáva, že počujeme názov firmy a za tým „člen skupiny“ tej a tej atď. Takto vznikajú neraz veľké skupiny, veľké koncerny a spolu sa im darí oveľa ľahšie prežiť. Preto sa niekedy aj menia názvy spoločností, sme toho svedkami.

Sv. Pavol sa pýta vo svojom liste Rimanom, z ktorého sme mali dnes druhé čítanie: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“

My všetci sme tiež členmi jedného veľkého koncernu, jednej veľkej skupiny. Tou skupinou je Cirkev a najväčší investor je sám Boh. On nám ponúka svoju spoločnosť, s ktorou sa dá oveľa ľahšie prežiť ako človeku samému. Pán Ježiš to povedal na viacerých miestach, medziiným aj vtedy, keď hovorí o modlitbe: „Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene…“ Spoločenstvo má veľkú moc. Spoločenstvo s Bohom má veľmi veľkú moc, najväčšiu. Problém je len v tom, že často tá sila je v slabosti, že my ľudia považujeme za slabosť to, čo je u Boha silné. Konkrétne na príklade smrti Ježiša Krista: keby to chcel riešiť ľudským spôsobom, zaiste zhromaždí čím viac vojska a ubráni sa pred smrťou, nastolí svetovládu, kde bude kraľovať on sám, bude najmocnejším a zaistí pokoj. To čakali aj Židia. Lenže Kristovo riešenie bolo iné. Vedel, že najväčšie víťazstvá dosahuje človek nad sebou samým – keď zaprie sám seba. A my to veľmi dobre vieme. Je oveľa ťažšie priznať si svoju vinu a ustúpiť, ako si na niekom vyliať hnev. Najľahšie je niekoho vyhrešiť a urobiť sa tak nevinným, umyť si ruky ako Pilát. Byť s Ježišom, zostať s ním je teda veľmi veľká výhoda, ale aj náročnosť. Ale zopakujme si so sv. Pavlom: ak je on za nás, kto môže byť proti nám? Nikto nás nemôže zastaviť na ceste do jeho kráľovstva. Pri premenení na vrchu Tábor sa Pán Ježiš rozprával s Mojžišom a Eliášom. Zoberme si Mojžiša, ktorý bol považovaný za najväčšiu postavu Starého zákona – a takou aj bol, veď bol na čele veľkého národa a rozprával sa s Bohom z tváre do tváre. Pritom však to bol človek, ktorý sa zajakával – tak to on sám o sebe hovorí, dokonca sa sám cíti nehodný, pretože takíto ľudia sú často považovaní za menejcenných v spoločnosti. Boh je však iný, on hľadí ináč ako ľudia, a preto si vyberá práve Mojžiša, aby vyviedol jeho ľud z Egypta. Zostal však pri ňom, stál za ním po celý čas, preto, že aj Mojžiš bol s ním a nechal sa ním viesť.

Toto je odkaz pre nás všetkých z dnešnej nedele. Nechať sa viesť Ježišom, byť s ním. Nevadí, ak je človek po tej ľudskej stránke neschopný. Dôležité je len zapojiť svoje sily a to, čo môžeme, do služby Bohu. On je schopný s tým spraviť veľké, obdivuhodné veci. Ak je on za nás, niet sa čoho báť. On je ten „milovaný syn, v ktorom má Otec zaľúbenie“. On je hodný nasledovania. Bude s nami, ak my budeme s ním. A aj keď človek z ľudského hľadiska prehrá – možno „na celej čiare“ ako Kristus – aj tak nakoniec bude víťazom, ak je s ním Boh. Keď vyhrá nad sebou, vtedy je víťazom, keď ovláda svoju slabosť, to je výhra.

Albino Luciani – pápež Ján Pavol I. píše: Raz som videl jednu starú paniu, ktorá mala vo svojej izbe fotografie všetkých svojich detí. Hovorila: „Nikdy sa necítim osamelá, lebo vždy som v spoločnosti mojich detí, hoci sú ďaleko.“ A ja som odpovedal: „Boh má na svojej dlani napísané naše mená. Je to ako keby Boh mal v nebi stôl a na stole by mal fotografiu každého z nás. Boh nás nikdy neopustí, nikdy na nikoho nezabudne. Na všetkých pamätá a vždy na nás myslí.“ Toľko pápež Ján Pavol I.

Boh je teda s nami, zostaňme aj my s ním. Ak je on za nás, nikto nám nemôže ublížiť. Želá si, aby sme sa nebáli vzdať svojich ľudských predstáv o živote a prijali tú jeho, ktorá jediná je správna, aj keď náročná. Kto mu uverí a prijme to, nakoniec sa stane víťazom. Amen.