Byť pomazaný Duchom

Bratia a sestry, zvlášť vy, kuchári a kuchárky, ale aj vy ostatní, skúste si v duchu predstaviť nejaký jednoduchý recept na prípravu mäsitého jedla alebo nejakého koláča… Všimnite si, že všade používate olej. Keby ste ho nepoužívali, asi by ste toho veľa nenavarili a neupiekli. Chce to olej… Muži,...

Čítajte viac ...

Každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Vo svojom učení berie Ježiš často inšpiráciu v rodinných veciach poslucháčov a vo veciach, ktoré počuli všetci. Tento krát sa k nám prihovára s obrazom ratolesti a viniča....

Čítajte viac ...

Sme nenahraditeľní…?

Ľahko sa človeku môže v živote začať zdať, že je nenahraditeľný. Iste mi mnohí dajú za pravdu, že je to tak. Sám počúvam okolo seba niekedy ľudí, ktorí napríklad takto povedia: tie moje deti sa už o nič nevedia postarať. Keby mňa nebolo, tak to už nikto nespraví… A deti si myslia,...

Čítajte viac ...

Nechajme diery v ohradách…

Hovorí sa, že bol jeden pastier, ktorý mal svoje stádo a mal ho veľmi rád. Staral sa o svoje ovečky, ako len najlepšie vedel. V noci ich zatváral do košiara, aby ich ochránil pred vlkmi. Raz sa však stalo nešťastie. V ohrade okolo košiara bola diera a istú noc sa jedna ovečka dierou odtúlala...

Čítajte viac ...

Naozaj vstal z mŕtvych

Evanjelium dnešnej nedele nám ukazuje jedno z mnohých zjavení Zmŕtvychvstalého. Emauzskí učeníci práve dorazili udychčaní do Jeruzalema a rozprávajú, čo sa im počas ich dlhej cesty prihodilo, keď sa objavil medzi nimi Ježiš hovoriac: „Pokoj vám!“ Najskôr preľaknutie, akoby mali nejakú vidinu, potom úžas, pochybovačnosť a nakoniec radosť. Dokonca pochybovačnosť a radosť spolu:...

Čítajte viac ...

Chýbajú nám semafory…

Križovatiek v živote pribúda a začínajú nám chýbať semafory. Lepšie povedané: možno aj sú, ale už na nich bliká iba oranžové svetlo a človek preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Si na hlavnej? Nie si? Môžeš ísť, alebo musíš počkať? Život sa stáva komplikovanejším, križovatiek pribúda a na jednej už nie sú iba tri cesty,...

Čítajte viac ...

Život vďaka Božiemu milosrdenstvu

Bratia a sestry, v dnešnej dobe viac ako inokedy bývajú ľudia zadĺžení. Ak si chcú postaviť dom, kúpiť byt, kúpiť auto alebo nábytok, často sú odkázaní na pôžičku. Niektoré pôžičky bývajú veľmi vysoké, možno pol milióna alebo aj viac miliónov. A keď má človek takýto dlh voči niekomu, veľmi dobre by mu...

Čítajte viac ...