Pán s vami – I s duchom tvojím

Pozdrav patrí k praformám ľudských stretnutí. Je osobným aktom, ktorý vyjadruje úctu a uznanie. Pozdrav spája ľudí. Biblické formuly pozdravu mali náboženský charakter. Ich koreňom bolo slovo barakah – požehnať. Pozdrav zahŕňa odpoveď, obsahuje v sebe element želania. V dialógu pozdrav – želanie – odpoveď, pozdravujúci je aj prijímajúcim,...

Čítajte viac ...

Výber kandidátov na službu akolytu

Pre výber kandidáta na službu akolytu je potrebné pridržiavať sa cirkevných predpisov, zvlášť Kódexu kánonického práva, apoštolského listu Ministeria quædam, a najmä ustanovení konferencie biskupov. Odporúča sa, aby sa ministériá lektorátu a akolytátu neprekrývali v tej iste osobe, pretože obidve služby sú rozličné. Lektorát je zviazaný s ohlasovaním Božieho slova a...

Čítajte viac ...

Ja som sa na to narodil…

V kritických chvíľach nášho života hovoríme vždy veci, ktoré sú podstatné. Závety nebývajú nikdy naplnené frázami, posledné slová pred smrťou bývajú vari najdôležitejšie v živote. Slová Ježiša Krista sú všetky dôležité. On nikdy nehovoril frázy a nikdy nehovoril zbytočne. Predsa však tie slová, ktoré povedal vo svojich najťažších chvíľach...

Čítajte viac ...

Výstup na vrchol

Milí bratia a sestry, Určite ste už boli na túre niekde na nejakom vrchu, kopci, či štíte. Ísť hore, to nie je veľmi priťahujúce, lebo je to námaha. Keď však človek vyjde hore, odmenou mu je krásny výhľad, pokoj a aj radosť z prekonania prekážky. Keby mal človek len...

Čítajte viac ...

Veľkosť ducha

Vieš, čo chceš? Takto sa mnohí pýtajú nerozhodných, povrchných ľudí. Pohodlnosť, ľahostajnosť a im podobné zlé vlastnosti, nikdy neurobia človeka šťastným. Rovnako aj spoločnosť trpí pri takýchto ľuďoch. Ježiš nás preto dnes oslovuje: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia;...

Čítajte viac ...

Boh „provokatér…“

Hovorí sa, že bol raz jeden sochársky majster, ktorý otesával obrovský kus mramoru. Často za ním chodil jeho malý priateľ, asi desaťročný chlapček zo susedstva. Rád sa díval na jeho prácu a sledoval ako sa pomaly, pomaly z mramoru vynára postava. Nakoniec majster prácu dokončil. Jeho malý priateľ sa zadíval na...

Čítajte viac ...

Smrť si nás podá…

Na svete je iste veľa hrdinov. Niektorí sú skutoční a sú nimi vždy, niektorí iba dovtedy, kým nepríde nebezpečenstvo. Potom sa menia na nepoznanie. Osobitne naša doba je taká o ktorej sa hovorí, že odvaha zlacnela a múdrosť zdražela. Čo je teda tou skutočnou odvahou? Čo je skutočnou múdrosťou? Kedy sa človek...

Čítajte viac ...

Najskôr ma vytiahni…

Hovorí sa v jednom príbehu, že istý chlapec padol do vody a začal sa topiť. Išiel okolo nejaký pán a ten, keď to zbadal, začal chlapca hrešiť, že prečo šiel tak blízko k vode, prečo si nedával väčší pozor. Chlapec, ktorý zápasil z posledných síl s vlnami mu zakričal: Nemohli by ste ma najskôr vytiahnuť?...

Čítajte viac ...