AI:   „Čo letíš na tom aute ako blázon!? Chceš sa zabiť?“ – nuž takto doslova kričal istý otec na syna, ktorý ho viezol. „A to si ani nechcem predstaviť, ako jazdíš, keď si sám, či s kamarátmi.“ „A zabije ešte aj nás!“ – dodala mama. Poznáte takéto situácie, či nie?

Tak si predstavme niečo iné. Robotníci na stavbe rozoberajú lešenie. Fero, ktorý už stihol do seba hodiť pár pív, behá po nezaistených dieloch ako opica. „Vôbec si nedáva pozor“ – poznamenáva na jeho adresu istý kolega. A druhý dodáva: „Vôbec nedbá o svoj život a ani zdravie. Ako pomätený!“.

KE:   A do tretice iný príbeh: Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Bol Ježiš blázon? Náš Pán a Spasiteľ, Boží Syn Ježiš Kristus? Bol…

A nielen preto, že sa v danej situácii nenajedol. Ale najmä preto, že jeho hlavným životným dielom bolo vykúpenie ľudstva svojou smrťou na kríži. „Pre židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo“, píše apoštol Pavol. (1 Kor 1,23)

 DI:   Bláznovstvo kríža, to však nie je len príbeh pašií, umučenia. To nie je len Krížová cesta a ukrižovanie. To je celá Ježišova cesta životom. Celé účinkovanie na zemi. Bláznovstvo kríža, láska do krajnosti, je jadrom jeho pôsobenia, toto určuje všetko čo koná a hovorí. Láska k Bohu a ľuďom akoby uňho nemala hraníc.

A akoby aj mohla mať, keď Boh ich nemá. A On je zviditeľnením, stelesnením tejto Lásky. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16)

„Som do teba blázon“, alebo „je z neho úplne pobláznená“ počujeme niekedy aj o ľudskej láske. Nečudujme sa teda, že keď Ježišovi príbuzní videli túto obrovskú lásku, a čo to s Ježišom robí, pochybovali o jeho zdravom rozume.

PAR:   Na druhej strane to svedčí aj o tom, že im nebol ľahostajný, že im na ňom záležalo. Že ho mali radi. Svojim spôsobom. Chceli mu dobre, ale podľa svojich predstáv. On ich však odmieta, ako sme o tom počuli v závere evanjelia. Jeho brat, sestra i matka je ten, kto plní Božiu vôľu. Teda kto prijíma Boží pohľad na lásku. Kto lásku chápe ako On.

MY:   Pochopiť Ježišovu bláznivú lásku je jedna z najťažších vecí našej viery. Lebo to nie je len o cite. Nestačí „všetkých ľúbiť“, ako to niekto v nadšení, plný náboženského zážitku, ľahko povie. Je to o nasmerovaní celého človeka na Boha a na druhých ľudí. Teda o postojoch a skutkoch. O premáhaní seba. O robení dobra, o slúžení nielen vtedy keď mi ďakujú, ale aj vtedy, keď nechápu, šomrú, ba nadávajú, urážajú.

Krásny príklad takéhoto životného postoja je sv. Ján Mária Vianney a jeho jedenie plesnivých zemiakov. To nebolo o askéze, či šetrení potravín. To bolo o totálnej oddanosti službe blížnym a nevládnosti postarať sa o niečo iné.

ADE:   Ak napriek všetkému ideme do toho, stávame sa Ježišovými blízkymi, podľa veku bratmi, sestrami, či matkami. A to je niečo fantastické. To sa oplatí, aj keby nás považovali za bláznov.